راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Veteran

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Veteran

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

بعد از پایان بخش پنجم بازی این ماموریت باز می‌شود. (انجام این ماموریت با آرتور یا جان کمی دیالوگ‌های متفاوتی برایتان رقم می‌زند)

قسمت اول:

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Veteran

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید و با مردی که روی زمین نشسته‌ است صحبت کنید. بعد از صحبت ها باید اسب او را پیدا کنید و به او برگردانید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Veteran

بعد از صحبت‌ها محل ضربدر زرد رنگی روی نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید و به دنبال اسبی که در کنار آب در حال چرا است بگردید.(عکس بالا) حال به صورت نیم خیز و بسیار آهسته به آن نزدیک شوید. به یکباره نزدیکش نشوید و از دور کلیک راست را فشار دهید و با G او را آرام کنید. چندین بار اینکار را بکنید و بعد آهسته به سمتش بروید و با زدن E هدایت اسب را در دست بگیرید و به پیش مرد برگردید و اسب را به او تحویل دهید. (صحبت آرتور با اسب بسیار زیباست) وقتی به پیش مرد رسیدید دمو شروع می‌شود بعد از دمو قسمت اول این ماموریت تمام می‌شود.

قسمت دوم:

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Veteran

چند روز بعد علامت HS در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید. وقتی جلوی در رسیدید دمو شروع می‌شود. بعد از دمو، سوار قایق هستید. حال به سمت محل زرد مشخص شده در نقشه بروید. وقتی رسیدید، قلاب ماهی‌گیری را انتخاب کنید بعد Tab را فشار دهید و the Special Lake Lure را انتخاب کنید. حال کلیک راست را فشار دهید و با کلیک چپ قلاب را به داخل آب بیندازید. با فشار Space ماهی‌ها را به سمت قلاب بکشید. در طول ماهی‌گیری مرد به درون آب میفتد. با قایق به نزدیک او بروید تا سوار قایق شود. حال محل زرد دیگری در آب مشخص می‌شود به آنجا بروید و شروع به ماهی‌گیری کنید. وقتی ماهی گیر افتاد با کلیک چپ او را بگیرید. حال اول قلاب را چپ و راست کنید تا او خسته شود بعد با Space او را به سمت قایق بکشانید. در طول مسیر باز او تقلا می‌کند با چپ و راست کردن قلاب او را خسته کنید و به سمت قایق بکشانید. وقتی او از تقلا دست کشید با SPACE و R او را به سمت قایق بکشانید. (وقتی شروع به تقلا کرد فقط موس را چپ و راست کنید) کمی گرفتن این ماهی سخت است و باید با صبر اینکار را انجام دهید. بعد از گرفتن ماهی دمو را ببینید. این قسمت تمام شده است.

قسمت سوم:

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Veteran

چند روز بعد از قسمت دوم علامت HS بار دیگر روی نقشه مشخص می‌شود. به محل مشخص شده بروید. بعد از صحبت‌ها سوار اسب شوید و به دنبال Hamish بروید. وقتی بالای تپه او از اسب پیاده شد شما نیز از اسب پیاده شوید و به دنبالش بروید. بعد از کمی سوار اسب شوید و به دنبال گرگ بروید. در محلی از اسب پیاده می‌شوید حال وسط موس را بزنید تا رد گرگ را شناسایی کنید و با Q آن را علامت گذاری کنید و به دنبال آن بروید. مسیر رد را همینطور ادامه دهید تا وقتی که گروهی از گرگ‌ها شما را غافلگیر کرده و به شما حمله کنند بهتر است از شاتگان استفاده کنید و به موقع وارد Dead Eye شوید و آنها را بکشید. بعد از کشتن هر چهار گرگ دمو شروع می‌شود. در طول دمو گرگ خاکستری به شما حمله می‌کند به سرعت F را پشت سرهم فشار دهید تا آرتور به او چاقو بزند. بعد به صورت خودکار وارد حالت Dead Eye می‌شوید به سرعت با یک تیر در سر گرگ او را بکشید. بعد از دمو این بخش تمام شده است. (میتوانید لوت گرگ‌ها را نیز بردارید.)

قسمت چهارم:

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Veteran

بعد از انجام چند مرحله علامت HS بار دیگر روی نقشه مشخص می‌شود. به محل بروید و با Hamish صحبت کنید. بعد از دمو به دنبال گراز حرکت کنید و سعی کنید گیرش بیندازید. چند تیر به موجود شلیک کنید اما او در بالای تپه‌ای غیبش می‌زند حال باید به محل زرد مشخص شده بروید وسط موس را بزنید تا رد‌‌پای او روی زمین مشخص شود.  در همین موقع Hamish به شما رسیده و اسبتان را نیز آورده است. کمی جلوتر شما از او جدا می‌شوید و علامت جدیدی روی نقشه ظاهر می‌شود، به آنجا بروید. در آنجا جنازه گرگی را پیدا خواهید کرد آن را بررسی کنید. بعد از بررسی صدای تیری از نزدیکی خواهید شنید به آنجا بروید. محل دیگری در نقشه ظاهر می‌شود وقتی به محل رسیدید Hamish را زخمی پیدا خواهید کرد. بعد از این دموی تلخ، گراز به شما حمله می‌کند چندین تیر به سرش شلیک کنید تا کشته شود. می‌توانید Dust گراز بزرگ را نیز بردارید همینطور اسب Hamish را نیز اگر به اسطبل ببرید می‌توانید به عنوان اسب اصلی از آن استفاده کنید. این ماموریت تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است