راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : A Short Walk in a Pretty Town

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : A Short Walk in a Pretty Town

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله چهلم  : A Short Walk in a Pretty Town
(این مرحله با علامت B در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. وقتی در حالت Dead Eye هستید سه مرد قانون را موقع نجات بیل بکشید. ۲. فقط از تفنگ‌های اصلی(هفت تیرها) استفاده کنید. ۳. ماموریت را در چهار دقیقه و ۳۰ ثانیه به اتمام برسانید. ۴. بیست هد شات داشته باشید. ۵. هیچ پک سلامتی مصرف یا احتیاج پیدا نکنید.)

نکته: قبل از شروع ماموریت می‌توانید Chewing Tabaco استفاده کنید تا Dead Eye شما کاملا پر شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : A Short Walk in a Pretty Town

به علامت B بروید در اینجا با گروهی از افراد خودی ملاقات می‌کنید به دنبال آنها بروید تا دمو شروع شود، دمو را رد کنید. بعد از دمو دشمنان از هر سمتی به شما حمله می‌کنند. اول اینکه فقط باید از هفت تیر‌هایتان استفاده کنید. دوم  باید سریع عمل کنید و سوم اینکه باید فقط هدشات انجام دهید چرا که بیست هدشات برای مدال طلایی احتیاج دارید. پشت اولین جایی که گیر آوردید پناه بگیرید و شروع به تیراندازی کنید به هیچ عنوان از پشت پوشش خارج نشوید و از پناهی به پناه دیگر بروید. از هر سمتی دشمنان ظاهر می‌شوند. از بالا از چم و راست و عقب باید بسیار مراقب باشید و به موقع از Dead Eye استفاده کنید تا هدشات راحت‌تری داشته باشید.

برخی از دشمنان از پشت یا با اسب ظاهر می‌شوند. دشمنان را هد شات کنید محل زردی در نقشه مشخص می‌شود. دشمنان را بکشید و وارد مکان شوید. فردی داخل مغازه است داخل شوید و هدشات کنید. کنار در ورودی رو به بیرون مغازه پناه بگیرید. بعد از کشتن دشمنان برخی از آنها فرار می‌کنند بعد از فرار از مغازه خارج شوید و به سمت کلانتری بروید وقتی جلوی کلانتری رسیدید، بعد از صحبتی کلانتر بیرون می‌آید او بیل را گروگان گرفته است. سریع وارد حالت Dead Eye شوید و روی سه نفر از کلانترها قفل کنید با Q روی سه نفر قفل کنید و کلیک چپ را بزنید تا فعال شود و دشمنان قفل شده را بکشید. بعد از دیدن دمویی مرحله تمام می‌شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است