راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : American Venom

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : American Venom

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله صد و هشت: American Venom

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. به Sadie کمک کنید تا در مدت 35 ثانیه Cleet را بگیرد. 2. اسنایپری که به Charles شلیک می‌کند را هدشات کنید. 3. با 85 درصد دقت تیراندازی مرحله را به پایان برسانید. 4. ماموریت را بدون استفاده یا احتیاج پیدا کردن به پک سلامتی به پایان برسانید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : American Venom

به علامت A در نقشه بروید. بعد از دمو، به همراه Sadie و Charles برای پیدا کردن محل Micah به سمت شهر Strawberry بروید. به محض ورود به شهر به سمت پل بروید تا Cleet را پیدا کنید به سمتش بدوید تا Sadie او را وسط راه متوقف کند تا بخش اول مدال طلایی را بدست بیاورید. حال کمی Cleet را کتک بزند تا محل Micah را لو بدهد. بعد از چند بار ضربه زدن به او Cleet زبانش باز می‌شود ولی محل Micah را به شما نمی‌گوید. Sadie فکر خوبی دارد که او را دار بزنید! پس او را به سمت چوبه دار بکشید! بعد او را تهدید کنید تا به بالای چوبه برود و با R تناب را دور گردنش بیندازید! کمی تهدید در این حالت زبانش را باز می‌کند و دمو شروع می‌شود! بعد از دمو می‌توانید با F او را ببخشید یا با R او را اعدام کنید انتخاب با شماست! اما او در قتل کودکی سهیم بوده است.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : American Venom

بعد از این انتخاب،‌ سوار اسب شوید و به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید تا دمویی شروع شود. بعد از دمو در منطقه برفی به سمت بالای کوه مسیر را ادامه دهید تا اینکه کمی جلوتر فردی به Charles شلیک می‌کند. یک تک تیرانداز جلوتر روی کوه در حال شلیک کردن به شماست. باید به سمت جلو بروید و از پناهی به پناه دیگر بروید تا به شما تیر بخورد نکند. همینطور به دنبال Sadie از پشت صخره‌ای به صخره دیگر بروید و به او نزدیک شوید. وقتی در محلی در نزدیک او بودید با تفنگ نشانه‌دار به سمتش هدف بگیرید و به سرش شلیک کنید. باید بسیار مراقب باشید چراکه او نیز با یک تیر می‌تواند شما را بکشید پس باید خیلی سریع و به موقع به سرش شلیک کنید و او را بکشید. بعد از کشتن او به پیش Charles برگردید. 

بعد از صحبت‌ها به دنبال Sadie به سمت بالای کوه بروید. همینطور که به سمت بالای کوه می‌روید دشمنان از مکان‌های مختلف کوه سبز می‌شوند و به سمتتان شلیک می‌کنند. در پشت تخته سنگ‌ها پناه بگیرید و به موقع شلیک کنید و به سمت بالای کوه مسیر را پیش بروید. مراقب دقت تیراندازی‌تان باشید تا 85 درصد دقت را بدست بیاورید. پشت سنگ‌ها پناه بگیرید و به موقع شلیک کنید تا کمترین آسیب را ببینید. همینطور به سمت بالا مسیر را ادامه دهید و دشمنان را به سرعت بکشید و پیش بروید. از Dead Eye به موقع استفاده کنید و اگر تولبار آن کم شد از Chewing Tabaco برای پر کردن آن استفاده کنید. مسیر را ادامه دهید تا اینکه بالا کوه شخصی از پشت به روی Sadie می‌پرد و دمویی آغاز می‌شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : American Venom

بعد از دمو، سه نفر را بکشید و به پیش بروید جلوتر از هر سمت به سمت شما حمله می‌شود دشمنان را بکشید و به سمت جلو پیش بروید. کمی جلوتر از آنطرف دره دو سه نفر را بکشید و پیش بروید. یک نفر از پشت شما را غافلگیر می‌کند او را بکشید و به سمت محل زرد رنگ مشخص شده بروید سه نفر جلوی شما سبز می‌شوند آنها را بکشید و به سمت بالای کوه مسیر را ادامه دهید. کمی جلوتر از کوه پشت دو نفر سبز می‌شوند به سرعت وارد Dead Eye شوید و آن دو را بکشید و به سمت بالای کوه بروید. چند نفر از پشت می‌آیند آنها را بکشید و سه نفری که بالای کوه ظاهر می‌شوند را نیز از بین ببرید. وقتی به بالای کوه رسیدید دشمنان را بکشید. چهار علامت زرد در نقشه مشخص هستند به آنجا بروید و دشمنان آن مناطق را پاکسازی کنید. سه منطقه را پاکسازی کنید و به سمت آخرین کابین بروید تا دمو شروع شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : American Venom

بعد از دمو باید با Micah مبارزه کنید. در حین مبارزه با او نمی‌توانید وارد حالت Dead Eye شوید. و احتیاجی هم نیست خود را به خطر بیندازید چراکه کمی جلوتر Sadie سر می‌رسد و بازی وارد دمو می‌شود. بعد از دمو با Micah و Dutch صحبت کنید. به سمت Micah بروید و با R بگویید که Sadie را ول کند. با داچ و باز با Micah صحبت کنید تا اینکه داچ در حرکتی ناگهانی به Micah شلیک می‌کند و بدون اینکه حرفی بزند از آنجا دور می‌شود. بعد از صحبت‌ها بازی وارد حالت Dead Eye می‌شود. چندین تیر به سر Micah بزنید تا کشته شود و دمو آغاز شود. بعد از دمو بازی تمام شده است. (خسته نباشید.)

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است