راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : An American Pastoral Scene

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : An American Pastoral Scene

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله بیست و سوم : An American Pastoral Scene
(این مرحله با علامت M در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. تمام افراد سوار اسب محافظ واگن را هدشات کنید. ۲. در حالت Dead Eye ده نفر را بکشید. ۳. ماموریت را در ۶ دقیقه به پایان برسانید. ۴. از هیچ پک سلامتی استفاده نکنید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : An American Pastoral Scene

به محل مشخص شده بروید و با میکاه صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها سوار اسب شوید و به دنبال او بروید. (از همان اول دموها را رد کنید و با اسب با سرعت حرکت کنید چراکه در شش دقیقه بتوانید مرحله را تمام کنید.) به دنبال او بروید تا به محلی میرسید که دمو شروع می‌شود. دمو را در کنید به دنبال گاری بروید در اینجا باید با استفاده از این حالت Dead Eye روی سر چهار نگهبان اسب سوار گاری قفل کنید و هر چهار را بکشید. (اگر حالت Dead Eye تان تمام شد می‌توانید از Tonic مخصوص برای پر گردن استفاده کنید ولی مراقب باشید نباید خونتان را پر کنید.)  بعد از کشتن آنها به سراغ راننده گاری و همراهش بروید و آن دو را بکشید تا گاری متوقف شود و سوار گاری شوید تا راه بیفتد.
کمی جلوتر گاری متوقف می‌شود و دمویی شروع می‌شود دمو را رد کنید. باید دشمنان را بکشید از حالت Dead Eye  استفاده کنید و دشمنان را بکشید. بعد از کشتن دشمنان به سرعت به پیش گاری برگردید و با تیر ففل پشت آن را شلیک کنید تا میکاه در آن را باز کند و مرحله تمام می‌شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است