راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Angelo Bronte, a Man of Honor

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Angelo Bronte, a Man of Honor

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله چهل و شش: Angelo Bronte, a Man of Honor
(این مرحله با علامت D در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: ۱. اینکانترهای سگ و  مرد مست را در قبرستان تجربه کنید. ۲. توسط پلیس گیر نیفتید. ۳. مرحله را در ۱۰ دقیقه و چهل ثانیه به پایان برسانید. ۴. چهار هدشات داشته باشید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Angelo Bronte, a Man of Honor

این مرحله زمانی است و باید دموها را رد کنید. به علامت D در شهر Saint Denis بروید. وقتی به محل رسیدید جان و داچ را در پارک ملاقات کنید. آن دو را تا دم خانه‌ای دنبال کنید و بگذارید داچ حرف‌های اولیه را بزند، حال به دنبال آنها داخل خانه شوید تا دمو شروع شود. دمو را رد کنید. بعد سوار اسب شوید و به دنبال جان به سمت قبرستان بروید.

وقتی به قبرستان رسیدید از اسب پیاده شده و به دنبال جک بروید. در داخل قبرستان، صدای زوزه سگ را از دور می‌شنوید. وقتی وارد شدید مسیر را مستقیم به سمت جلو ادامه دهید تا به یک چهارراه با ستون‌های گرد برسید بعد در سمت راست می‌توانید سگ را پیدا کنید. به پیش سگ بروید و او را Praise کنید و بعد به دنبالش بروید وقتی دنبال سگ هستید اولین بریدگی را واد شوید و تا انتها که رفتید پشت قبری مرد مست را خواهید دید حال تیک مرد مست و سگ را بدست آوردید.

حال به سمت مسیری که سگ داشت می‌رفت بروید در اینجا مسیر را ادامه ‌دهید تا از محلی صدایی بشنوید و محل زرد رنگی در نقشه نمایان ‌شود. به سمت صدا بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو باید بلافاصله وارد حالت Dead Eye شوید و باید در همین حمله دشمن چهار هدشات را انجام دهید. در غیر این صورت فرصت را از دست خواهید داد پس بسیار مراقب باشید.  به راحتی همان اول می‌توانید در حالت Dead Eye سه یا دو هد شات را داشته باشید. برای دو هدشات آخر نیز در محیط حرکت کنید و نگاهتان به نقشه باشد محل دشمنان با رنگ دایره کوچک قرمز مشخص است. یک یا دو هدشات دیگر نیز بدست بیاورید تا جهار هدشات را تکمیل کنید. بعد از کشتن حمله کننده‌ها با جان صحبت کنید. محلی در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید و با R کیسه را بردارید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Angelo Bronte, a Man of Honor

بعد از این از دور صدای صوت به گوش می‌رسد. ناگهان پلیس‌ها سر می‌رسند. دقت کنید، نباید توسط آنها گیر بیفتید. در همان ابتدا پشت سنگ قبر‌ها پناه بگیرید تا دیده نشوید و به سمت خارج از قبرستان حرکت کنید. فقط مراقب باشید باید سریع و دقیق عمل کنید و زیاد نباید معطل کنید چراکه این مرحله زمانی است.
باید حواستان به نقشه باشد وقتی از دور پلیس‌ها را دیدید باید از مسیر دیگر بروید پیشنهاد می‌شود به سمت راست بروید و از آن سمت فرار کنید ولی باید مراقب باشید پلیس آن سمت نیز حضور دارد. وقتی نزدیک پلیس‌ها بودید با کنترل آرام پشت سنگ‌ها مخفی شوید و از کنارشان عبور کنید و وقتی پلیسی اطرافتان نباشد با سرعت به سمت خروجی بدوید ولی باید همیشه نگاهتان به نقشه باشد که از دور دشمنی سر نرسد و اگر دشمنی بود نیم خیز شوید و باز در پشت سنگ قبر‌ها پناه بگیرید و آنها را جا بگذارید.  وقتی به در خروجی می‌رسید و دو پلیس آن جلو حضور دارند، مخفی شوید بعد از صحبت‌ها یکی به سمت چپ و دیگری مستقیم حرکت می‌کند منتطر شوید کمی دور شوند و بعد از قبرستان خارج شوید. سوار اسب شوید و منتظر جان بمانید و بعد به تاخت به سمت محل مشخص شده حرکت کنید. وقتی دمو شروع شد دمو را رد کنید بعد سوار اسب شوید و به دنبال داچ بروید. در طول مسیر می‌توانید با داچ صحبت کنید. وقتی به محل رسیدید بعد از دمو، ماموریت تمام شده است. بعد از این می‌توانید برای بازگشت جک به کمپ کمی خوشگدرانی کنید بعد بخوابید تا این بخش تمام شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است