راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Brothers and Sisters, One and All

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Brothers and Sisters, One and All

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله چهل و پنج : Brothers and Sisters, One and All
(این مرحله با علامت BD سفید در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی:  در عرض ۱۹ ثانیه بچه‌ را پیدا کنید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Brothers and Sisters, One and All

به علامت BD سفید بروید و با زن صحبت کنید تا دمو آغاز شود. دموی اول را رد کنید و بلافاصله بدوید و به سمت انتهای کوچه بروید، بعد به سمت چپ بروید. وقتی به مردی که در سر کوچه‌ای نشسته رسیدید با سرعت به کوچه سمت راست بروید تا کمی جلوتر پسر را در حال دعوا با مردی ببینید اگر تا اینجا زیر ۱۹ ثانیه شده باشد مدال طلایی را گرفته‌اید. مرد را تهدید کنید و بعد سلیب را بردارید تا دمو شروع شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Brothers and Sisters, One and All

بعد از دمو، باید از دست پلیس فرار کنید. مستقیم فرار کنید و از دایره قرمز خارج شوید تا کم کم Wanted قرمز از بین برود. وقتی این حالت از بین رفت به سمت محل مشخص شده بروید. نزدیک محل، دو پلیس در حال گشت زنی هستند نباید شما را ببینند و شما باید خود را به راهبه برسانید. بعد از دمو ماموریت تمام می‌شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است