راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Eastward Bound

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Eastward Bound

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله ششم: Eastward Bound

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. خاویر را قبل از ورود به Horseshoe Overlook سوار کنید ۲. مرحله در شش دقیقه تمام کنید. )

بعد از مرحله Who the Hell is Leviticus Cornwall این مرحله بلافاصله شروع می‌شود. در اینجا باید سریع و در مسیر حرکت کنید تا در شش دقیقه به مقصد برسید. (باید تمام دموها را رد کنید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Eastward Bound

بعد از دمو کنترل واگن را در دست دارید با شیفت چپ سرعت واگن را زیاد کنید وقتی از رودخانه گذشتید چرغ واگن در می‌آید به سرعت پیاده شده چرخ را بردارید با E چرخ را بردارید به سرعت E بزنید تا روی بخش مورد نطر گذاشته شود و بعد کلیک راست را به تناوب فشار دهید تا چرخ محکم شود.

حال با E سوار واگن شوید شیفت را فشار داده تا سرعت واگن زیاد شود در وسط جاده به سرعت حرکت کنید، مسیر را ادامه دهید (طولانی است) تا وارد دمو شوید. بعد از دمو کمی جلوتر که بروید خاویر در کنار جاده از شما می‌خواهد که سوارش کنید سرعت را کم کنید تا سوار شود و بعد مسیر را به سمت محل مشخص شده ادامه دهید تا وارد دایره زرد شوید و دمو شروع شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است