راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Enter, Pursued by a Memory

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Enter, Pursued by a Memory

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله دوم: Enter, Pursued by a Memory

(شرایط گرفتن مدال طلایی: ۱. همه گرگ‌ها را بکشید بدون اینکه آسیبی ببینید. ۲. بیش از ۸۰ درصد دقت تیراندازی داشته باشید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Enter, Pursued by a Memory

خاویر را دنبال کنید در طول مسیر می‌توانید با فشار دادن V دوربین حالت سینمایی را امتحان کنید. بعد از مدتی خاویر از اسب پیاده می‌شود و آرتور نیز همینطور. حال به دنبال خاویر مسیر را پیاده بروید. (در بازی اسلحه‌های بزرگ روی اسبتان قرار دارد با زدن Tab نزدیک اسب و زدن  E یا Q می‌توانید اسلحه دیگر (شاتگان) را انتخاب کنید.) او را دنبال کنید (با Space به بلندیها و با  کنترل چپ حالت نیم خیز می‌شوید) (برای پر کردن انرژی B را فشار دهید و غذا بخورید.) تا به پیش جان برسید. ‌ بعد از دیدن دمو باید با گرگ‌ها مبارزه کنید. بعد از کشتن دو گرگ از راه دور (نگدارید نزدیک شوند تا آسیبی نبینید)، گرگ سوم فرار می‌کند اگر اسب طلایی می‌خواهید بکشیدش. حال به پیش اسب بروید و سوار شوید و به دنبال خاویر مسیر را ادامه دهید

کمی جلوتر تعدادی گرگ باز به شما حمله می‌کنند. شاتگان را بردارید و با دقت (تیری خطا نزنید.) به آنها شلیک کنید و آنها را بکشید. (احتیاجی به گرفتن دکمه جلو برای حرکت اسب نیست دوربین را کامل به عقب بچرخانید و با شات گان به گرگ‌ها شلیک کنید تا سریع کشته شوند.) به کمپ برگردید تا دمو شروع شود، ماموریت تمام شد‌.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است