راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Friends in Very Low Places

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Friends in Very Low Places

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله سی و هفت : Friends in Very Low Places
(این مرحله با علامت T در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. بدون دیده شدن دزدی را انجام دهید. ۲. مرحله را در کمتر از ۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه به پایان برسانید. )

در این مرحله باید سریع عمل کنید و دمو‌ها را نیز باید رد کنید تا بتوانید در ۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه مرحله را تمام کنید. به علامت T مشخص شده در کمپ بروید و با Trelawny حرف بزنید تا دمو شروع شود. دمو را رد کنید، بعد از دمو به سرعت سوار اسب شوید و یه سمت محل مشخص شده بروید چندین بار شیفت را بزنید تا اسب به تاخت برود و مسیر را ادامه دهید تا به محل زرد برسید و در کنار اداره پست اسب را بگذارید و بعد منتظر بمانید Trelawny نیز پیاده شود و به دنبال او داخل شوید. به دنبال او داخل شوید و صبر کنید او صحبتهایش با مرد تمام شود بعد بلافاصله جلو بروید و صحبت را با مرد شروع کنید تا دمو شروع شود و بلافاصله دمو را رد کنید.  از در خارج شوید و سوار اسب شوید و منتظر بمانید تا Trelawny سوار شود و به دنبالش بروید، وقتی به محل رسیدید دمو شروع می‌شود دمو را رد کنید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Friends in Very Low Places

در اینجا نباید به هیچ عنوان عجله کنید چراکه باید به شکل مخفیانه از این گاری دزدی کنید. به دنبال گاری بروید کمی جلوتر Trelawny می‌رود تا حواسشان را پرت کند به هیچ عنوان زیاد نزدیک نشوید. منتطر بمانید تا او حواسشان را پرت کند. بعد از اینکه گاری ایستاد شما نیز بایستید و از اسب پایین بیایید. بخزید و در گوشه‌ای مخفی شوید و منتظر بمانید مسافران از گاری خارج شوند. وقتی زن مشعول خواندن شد مرد نگهبان سمت چپ نیز به سمت دیگری می‌رود حال بهترین زمان برای پیشروی است. آرام به پشت گاری بروید و با R در را باز کنید و پول‌ها را بردارید و بعد از گاری دور شوید و سوار اسب منتظر Trelawny بمانید. وقتی گاری رفت به پیش او بروید تا دمو شروع شود. دمو را رد کنید تا ماموریت تمام شود و مدال طلایی را بدست بیاورید.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است