راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Magicians for Sport

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Magicians for Sport

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله سی و شش : Magicians for Sport
(این مرحله با علامت D در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: ۱. تمام سرنخ‌ها را در Trelawny’s Caravan بازرسی کنید. ۲. حداقل ۳۰ فوت ردپای Trelawny را دنبال کنید. ۳. در عرض یک دقیقه ۲ جایزه بگیر را در cornfields بکشید. ۴. هیچ پک سلامتی مصرف یا احتیاج پیدا نکنید.)

به علامت D در نقشه بروید و با داچ صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها با چالز صحبت کنید و بعد سوار اسب شوید و به سمت علامت مشخص شده در نقشه بروید‌.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Magicians for Sport

وقتی به محل رسیدید باید تمام سرنخ‌ها را پیدا کنید. وارد خانه خرابی که در آن باز است شوید و از وسط موس برای پر رنگ کردن سرنخ‌ها استفاده کنید‌. اول ساندویچ دست نخورده روی میز را بررسی کنید. (نوشته کنار آن را می‌توانید بخوانید) بعد تخت نامرتب را بررسی کنید. بعد در اتاق بعدی پارچه خونی روی وان را بررسی کنید.

حال از در پشتی خارج شوید و وسط موس را بزنید تا رد پای حیوانی مشخص شود آن را Track کنید و مسیر را روی رد پا ادامه دهید  هر وقت در دیدن رد پا مشکل داشتید وسط موس را بزنید تا مشخص شود. مسیر رد پا را دنبال کنید و روی آن ۳۰ فوت حرکت کنید تا مدال طلایی این بخش تیک بخورد. مسیر را ادامه دهید تا به دو مرد برسید و با آنها صحبت کنید.

حال آنها به شما حمله میکنند با R دفاع کنید و با F به موقع ضربه بزنید. بعد از اینکه مرد را از پا در آوردید به سراغ مرد دیگر بروید و با E او را بگیرید و و از مرد بازجویی کنید. با F او را بزنید و با کلیک چپ از او سوال کنید تا به جواب‌ها برسید. در آخر وقتی حرف زد با R او را آزاد کند تا برود یا بکشیدش انتخاب با شماست. حال لوت مرد دیگر را بردارید سوار اسب شوید و به دنبال Charles بروید. وقتی به خانه رسیدید قبل از پیاده شدن از اسب تنفگ نشانه‌دار را بردارید و بعد از اسب پیاده شوید تا دمو شروع شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Magicians for Sport

بعد از دمو بلافاصله اسلحه نشانه‌دار را بیرون بکشید و شروع به شناسایی محل آنها و کشتنشان کنید. حتما از Dead Eye استفاده کنید تا راحتتر اینکار را انجام دهید. حتما روی تپه بایستید و شلیک کنید چراکه از آنجا دید بهتری نسبت به محیط خواهید داشت. دوتا آنها را برای مدال طلایی سریع و کمتر از یک دقیقه بکشید. بعد از کشتن دوتای آنها سریع به پایین بروید و نزدیک Charles شوید‌ او می‌گوید سومی داخل مزرعه‌ای است آنجا را بگردید تا از پشت کسی آرتور را غافلگیر کند اما Charles او را نجات می‌دهد. (لوت مردها را بردارید آنها لوت بسیار خوبی دارند) حال از سمت دیگری صدای شلیک می‌آید. به آن سمت بروید و مرد جلوی در را بکشید و در داخل نیز مرد دیگر را بکشید. لوت مرد اول را بردارید و اسلحه و لوت مرد دوم را نیز می‌توانید بردارید. حال به محل مشخص شده بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، مرحله تمام می‌شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Magicians for Sport

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است