راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Mrs. Sadie Adler, Widow – II

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Mrs. Sadie Adler, Widow – II

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله هشتاد و سه: Mrs. Sadie Adler, Widow – II
(این مرحله با علامت SA در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. تک تیرانداز داخل انبار را هدشات کنید. 2. بدون آسیب دیدن انبار را پاکسازی کنید. 3. مرحله را در 5 دقیقه و 30 ثانیه به پایان برسانید.)

(در این مرحله باید دموها را رد کنید و بازی را متوقف نکنید.)

به علامت SA در نقشه بروید و با Sadie صحبت کنید. (دمو را رد کنید) اگر دوست دارید باقی مانده گروه O’Driscoll را به همراه او بکشید R را بزنید.(ادامه ماموریت) یا اینکه از خیر اینکار بگذرید.(F) اگر F را بزنید ماموریت تمام می‌شود. در صورت پذیرش ماموریت دوباره R را بزنید تا به همراه او مسیر را بروید. (یا F به تنهایی) برای بدست آوردن مدال طلایی R را بزنید تا سریعتر به مقصد برسید. وقتی به مقصد رسیدید، دمو را رد کنید. اول اسلحه را از کمپ بردارید. بعد به دنبال Sadie بروید تا درگیری آغاز شود باید بسیار سریع باشید پشت محلی مخفی شوید و شروع به کشتن دشمنان کنید از Dead Eye در موقعیت مناسب استفاده کنید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Mrs. Sadie Adler, Widow – II

وقتی تعدادی از دشمنان را کشتید. انباری که در انتهای کمپ قرار دارد در طبقه دومش مردی با اسنایپر ظاهر می‌شود.(عکس بالا) او را باید هدشات کنید. از Dead Eye استفاده کنید و نشانه را از بالا به سمت پایین ببرید تا دقیقا روی سرش نشانه برود. بعد از کشتن مرد حال بقیه افراد اطراف انبار را بکشید و به سمت انبار پیش بروید. در اینجا باید بسیار مراقب باشید و همیشه از Dead Eye استفاده کنید اگر Dead Eye شما خالی است آن را پر کنید. در انبار نباید هیچ آسیبی ببینید پس بسیار مراقب باشید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Mrs. Sadie Adler, Widow – II

کنار در انبار پناه بگیرید و در ورودی را باز کنید تا به درون انبار مسلط شوید. سمت چپ انتهای انبار یک نفر وجود دارد او را بکشید. در بالای انبار چندین نفر وجود دارند آنها را باید بدون آسیب دیدن بکشید. اگر از در پشتی بروید پنجره رو به طبقه دوم دارد که بسیار مناسب برای کشتن دشمنان طبقه دوم است که محلش در عکس بالا مشخص شده است. بعد از کشتن تمام افراد درون انبار به پیش Sadie که با علامت زرد در نقشه مشخص است بروید و خود را به طبقه دوم برسانید تا دمو شروع شود. بعد از دمو ماموریت تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است