راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Paying a Social Call

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Paying a Social Call

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله دوازدهم: Paying a Social Call
با علامت K در نقشه مشخص است.

(شرایط بدست آوردن مدال طلایی: ۱. چهار نفر را مخفیانه بکشید ۲. دوازده هدشات داشته باشید. ۳. هشتاد درصد دقت تیراندازی داشته باشید. ۴. بدون خوردن پک سلامتی ماموریت را تمام کنید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Paying a Social Call

در کمپ با Kieran که با K در نقشه مشخص است صحبت کنید. تا دمو شروع شود. مسئله زمان در این ماموریت مطرح نیست پس دقت خود را بالا ببرید و به موقع و فقط به سر شلیک کنید و اصلا عجله نکنید. بعد از صبحت‌ها سوار اسب شوید و به دنبال جان به سمت محل مورد نظر بروید. در این ماموریت ما از تیروکمان و Throwing Knife استفاده می‌کنیم تا بتوانیم به صورت مخفیانه و درست برای بدست آوردن اسب طلایی ماموریت را پیش ببریم.

بعد از رسیدن به مقصد از اسب پیدا شوید و به دنبال Kieran بروید تا دمو شروع شود. به بیل بگویید که خودتات پیش می‌روید(کلیک راست و بعد R ) دکمه کنترل را بزنید و به سمت مردی که تنها در کنار درخت است پیش بروید و پشت درختی پناه بگیرید بهتر است با تیر و کمان یا چاقوی پرتابی او را بکشید فقط به سرش ضربه ضربه بزنید. بعد از کشتن اولین نفر، بیل به آرامی پشت درختی که دو نفر در آنجاست می‌رود. Ranged را انتخاب کنید و با تیرکمان به سر یکی از آن دو نفر شلیک کنید تا بیل نفر دوم را بکشد.

به صورت مخفیانه پیش بروید. کمی جلوتر یک نفر روی الوار درختی نشسته است. به بیل بگویید خودتان پیش می‌روید(R) با چاقوی پرتابی به سرش ضربه بزنید(پشت درختی پناه بگیرید)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Paying a Social Call

حال جلو بروید و پشت الوار پناه بگیرید. حال به بیل بگویید خودتان پیش می‌روید و  به سمت چپ پیش بروید پشت سنگ یا درخت پناه بگیرید و در موقعیت مناسب که کسی اطراف مرد نشسته نبود(مردی آنجا در حال نگهبانی است) با تیرکمان یا با چاقوی پرتابی به سرش ضربه بزنید. حال آهسته به سمت مرد دیگر بروید و او را نیز با تیرکمان به سرش ضربه بزنید و بکشید. این چهارمین فردیست که به صورت مخفیانه کشتید و همینطور چهارمین هدشاتتان است. در مرکز افراد زیادی هستند ولی می‌توانید در دور کمپ قبل از اینکه پیدایتان کنند افراد بیشتری را به صورت مخفیانه و هدشات بکشید تا به ۱۲ هدشات نزدیک شوید.

بعد از اینکه لو رفتید به هیچ عنوان بدون فکر و دقت شلیک نکنید هشتاد درصد دقت تیراندازی می‌تواند با یکی دو تیر اشتباه از بین برود پس فقط به سر و موقعی که مطمئن هستید شلیک کنید همینطور از Dead Eye (با وسط موس فعال می‌شود) نیز به موقع استفاده کنید. بعد از کشتن دشمنان (می‌توانید لوت دشمنان را بردارید) به محل مشخص شده بروید تا دمو شروع شود.
بعد از دمو داخل خانه شوید و کامل همه جا را بگردید. سمت راست کمد را باز کنید و لوتها را بردارید. سمت چپ جعبه را خالی کنید. روی میز پولها را بردارید. میز کنار تخت را بگردید.  بعد به سمت شومینه بروید با فشار Tab اسلحه را بردارید. Tab را فشار دهید و روی اسلحه دکمه وسط موس را بزنید با R اسلحه را تمیز کنید. (با این روش می‌توانید اسلحه را وقتی کثیف است و در شرایط خوبی نیست تمیز کنید.) حال شومینه را بگردید تا پول را پیدا کنید و ماموریت تمام شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است