راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : The Course of True Love – IV & V

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : The Course of True Love – IV & V

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

بعد از انجام هر مرحله‌ای در بخش ششم بازی این ماموریت باز می‌شود.

مرحله هفتاد و سه: The Course of True Love – IV & V

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. پنج نفر از افرادی که قطار را دنبال می‌کنند را هدشات کنید. 2. مرحله را در هفت دقیقه و 30 ثانیه به پایان برسانید.)

این مرحله زمانی است پس دموها را رد کنید و بازی را در طول این مرحله متوقف نکنید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : The Course of True Love – IV & V

به محل مشخص شده در عکس بالا بروید و نامه را بخوانید بعد، به سمت محلی که با نام PB در نقشه ظاهر می‌شود، بروید. وقتی به محل رسیدید به جلوی خانه بروید و با پنلوپه صحبت کنید.(دمو را رد کنید.) بعد از دمو سوار اسب شوید و به همراه او به ایستگاه Rhodes بروید. وقتی به ایستگاه رسیدید، به پیش مرد بروید بعد از صحبت‌ها علامتی روی نقشه مشخص می‌شود، به آنجا بروید و بلیط‌ها را بخرید. بعد از خرید بلیط‌ها دمویی آغاز می‌شود.(دمو را رد کنید.) بعد از دمو باید با دو مرد مشت زنی کنید با F ضربه بزنید و با R دفاع کنید. باید مراقب باشید و به موقع دفاع کنید و ضربه بزنید تا زمان را از دست ندهید. بعد از اینکه هر دو مرد را از پا در آوردید سوار قطار شوید و به پیش دختر و پسر بروید تا دمو شروع شود.(دمو را رد کنید.) بعد از دمو، گروهی قطار را تعقیب می‌کنند. در اینجا باید پنج هدشات داشته باشید. از Dead Eye استفاده کنید چراکه تیراندازی در حرکت سخت است. فقط به سر دشمنان شلیک کنید و پنج هدشات خود را انجام دهید. بعد از کشتن دشمنان قطار در محلی متوقف می‌شود علامتی در جلوی قطار می‌شود به آنجا بروید و E را بزنید تا کنترل قطار را در دست بگیرید. حال به سمت محل مشخص شده قطار را هدایت کنید با شیفت سرعت قطار را زیاد کنید وقتی به پلی در میان راه رسیدید دمو شروع می‌شود. آن را رد کنید حال می‌توانید با R دستبند را بپذیرید یا با F آن را رد کنید.(انتخاب با خودتان است) بعد از این انتخاب، مرحله تمام شده است.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است