راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Urban Pleasures

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Urban Pleasures

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله پنجاه و چهار: Urban Pleasures
(این مرحله با علامت D در نقشه مشخص است.)
(شرایط گرفتن مدال طلایی: ۱. از همه مشتری‌های ایستگاه trolley دزدی کنید. ۲. ده مرد قانون را روی trolley بکشید در حالی که به هیچ کدام اجازه ندهید به پشت واگن بپرند. ۳. به دینامیتی که لنی پرت می‌کند شلیک کنید. ۴. بدون استفاده یا نیاز به پک سلامتی ماموریت را به پایان برسانید. )

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Urban Pleasures

به علامت D در شهر Saint Denis بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، اولین کاری که باید بکنید و برای گرفتن مدال طلایی ضروری است دزدی کردن از تمام سه مسافر موجود در ایستگاه است. آنها با علامت زرد در نقشه مشخص هستند به جلوی آنها بروید و E بزنید تا دزدی کامل شود. حال بعد از اینکه مرد در را باز کرد، پشت پیشخوان بروید و مرد را تهدید کنید که گاوصندوق را باز کند. گاو صندوق تقریبا خالی است! و پلیس‌ها سر رسیده‌اند و نقشه احمقانه داچ به نتیجه نرسیده است!

بعد از دمو، سوار یک trolley هستید در اینجا باید اولا ده مرد قانون را بکشید و دوما نگذارید هیچکدام از آنها به پشت واگن برسند. دقت کنید دشمنان از هر دو سمت ظاهر می‌شوند هر دشمنی که سمت دیگر دیدید بلافاصله Z را بزنید و جا به جا شوید. از Dead Eye استفاده کنید و فقط هدشات کنید چراکه زمان کمتری از شما می‌گیرد. باید ده نفر را وقتی روی trolley هستید بکشید پس باید بسبار سریع باشد و نباید نگذارید کسی نزدیک واگن شود. بعد از کشتن تعدادی پلیس داچ به آرتور می‌گوید سرعت را کم کند. بازی وارد دموی کوتاهی می‌شود.(تا اینجا برای بدست آوردن مدال طلایی باید ده نفر را کشته باشید و نگذاشته باشید پلیس‌ها به واگن نزدیک شوند.)

بعد از دمو و دیدن تصادف، قسمت سخت دیگر این مرحله برای بدست آوردن مدال طلایی شروع می‌شود. در اینجا از همه سمت پلیس‌ها به سمت شما می‌آیند. باید به دنبال Lenny بروید و پشت وسایل مختلف پناه بگیری و پلیس‌ها را بکشید. دقت کنید نباید زیاد تیر بخورید و گرنه بخش آخر مدال طلایی را از دست خواهید داد. دشمنان از همه سمت ظاهر می‌شوند. از کوچه‌ها یا از روی بالکن‌ها به سمتتان تیراندازی می‌کنند.  باید مراقب باشید پناه بگیرید و آنها را بدون اینکه تیر زیادی بخورید و به پک سلامتی احتیاج پیدا کنید از پیش رو بردارید و به دنبال Lenny از این مخمصه جنون آمیز خارج شوید. از تفنگ شات گان برای دشمنان نزدیک و از Rifle برای دشمنان دورتر استفاده کنید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Urban Pleasures

به دنبال Lenny بروید تا به گاری برسید گاری با علامت زرد مشخص است. سوار گاری شوید و دشمنانی که از هر سمت می آیند را بکشید. اگر Dead Eyeتان تمام شد می‌توانید از Chewing  Tobaco (نباید از غذا یا معجونی که سلامتی را پر می‌کند استفاده کنید.) استفاده کنید. کمی جلوتر وقتی روی پل هستید مسیر مسدود است و داچ دینامیتی را به Lenny می‌دهد و او آن را پرتاب می‌کند. در اینجا از شات گان استفاده کنید و دینامیت را در هوا بزنید تا این بخش از مدال طلایی را نیز بدست بیاورید. بعد از انجام اینکار، گاری کمی جلوتر می‌ایستد و دمو شروع می‌شود. بعد از دمو ماموریت تمام شده و مدال طلایی را بدست آورده‌اید!

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است