آیتم های مخفی منطقه Isle of Skye بازی Assassin’s Creed Valhalla

آیتم های مخفی منطقه Isle of Skye بازی Assassin’s Creed Valhalla

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

آیتم‌ 1 (Nickel Ingot)

آیتم های مخفی منطقه Isle of Skye بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، یک غار زیرزمینی در اینجا پیدا خواهید کرد، با استفاده از محل باز وارد غار شوید. در بالا پشت دیوار حصاری می‌توانید دو کوزه آتشین پیدا می‌کنید، یکی از آنها را بردارید پایین غار بروید و دیوار سنگی را با آن تخریب کنید. از درون صندوق یک Nickel Ingot پیدا خواهید کرد.

آیتم‌ 2 (Hero’s sword)

آیتم های مخفی منطقه Isle of Skye بازی Assassin’s Creed Valhalla

در محلی که در نقشه بالا مشخص است می‌توانید یک شمشیر پیدا کنید. اینجا کمپ دشمن است با روش خودتان دشمنان را از بین ببرید و بعد به سراغ ساختمانی که شمشیر در آن است بروید. همینطور دو صندوق معمولی در اینجا وجود دارد، که می‌توانید مقداری supplies درون آنها پیدا کنید.

آیتم های مخفی منطقه Isle of Skye بازی Assassin’s Creed Valhalla

صندوقِ حاوی شمشیر درون برج تخریب شده وجود دارد و یکی از کلید‌های صندوق نیز درون چادر قرمز رنگ که در عکس بالا نیز مشخص است وجود دارد. از سوراخ پشت چادر قرمز وارد شوید و کلید را بردارید.

آیتم های مخفی منطقه Isle of Skye بازی Assassin’s Creed Valhalla

کلید بعدی در سمت شرقی کمپ و نزد یک دشمن غول پیکر وجود دارد، می‌توانید به شکل مخفیانه او را از پا در بیاورید که بهترین حالت ممکن است، ولی اگر با او درگیر شدید با تیرکمان به نقاط ضعف او که با علامت قرمز مشخص است شلیک کنید. بعد از به دست آوردن هر دو کلید به پیش صندوق بروید و آیتم Hero’s sword را بردارید. فقط مراقب دشمن آتش افروز باشید و سعی کنید از راه دور کارش را بسازید.

آیتم‌ 3 (Nickel Ingot)

آیتم های مخفی منطقه Isle of Skye بازی Assassin’s Creed Valhalla

در محلی که در نقشه بالا می‌بینید می‌توانید یکی دیگر از آیتم‌های این منطقه را پیدا کنید. اینجا کمپ دشمن است پس به روش خودتان دشمن را از پیش رو بردارید، صندوق اصلی درون چادر قرمز رنگ قرار دارد ولی دو صندوق معمولی دیگر را نیز می‌توانید در این کمپ پیدا کنید. جعبه سفید پشت چادر قرمز را تخریب کنید و وارد چادر شوید و صندوق را خالی کنید تا یک Nickel Ingot و دو تیتانیوم بدست بیاورید.

آیتم‌ 4 (Nickel Ingot)

آیتم های مخفی منطقه Isle of Skye بازی Assassin’s Creed Valhalla

 به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، به پشت خانه بروید. ابتدا باید کلیدِ صندوق را پیدا کنید، کلید روی درخت کنار خانه است جعبه متحرک را به زیر درخت ببرید و با استفاده از آن کلید را بردارید، حال وارد خانه شوید‌ و جعبه‌های سفید سست را از بین ببرید تا وارد پایین خانه شوید. در آنجا از درون صندوق می‌توانید یک Nickel Ingot و سه تیتانیوم بدست بیاورید.

آیتم‌ 5 (Nickel Ingot)

آیتم های مخفی منطقه Isle of Skye بازی Assassin’s Creed Valhalla

در محلی که در نقشه بالا مشخص است می‌توانید آیتم بعدی را پیدا کنید. آیتم درون خانه‌ای است که یک سرباز معمولی درونش قرار دارد، سرباز را بکشید و صندوق را خالی کنید تا یک Nickel Ingot و یک تیتانیوم بدست بیاورید.

آیتم‌ 6 (Nickel Ingot)

آیتم های مخفی منطقه Isle of Skye بازی Assassin’s Creed Valhalla

در محل مشخص شده در نقشه بالا آیتم بعدی را پیدا خواهید کرد. درب خانه بسته است و احتیاج به کلید دارد‌‌. اگر با کلاغتان به اطراف نگاه کنید کمی دورتر در سمت راست یک برج تخریب شده مشاهده می‌کنید که کلید را در آنجا پیدا خواهید کرد. در اطراف برج مراقب گرگ‌های وحشی باشید. با استفاده از کلید در صندوق را باز کنید تا یک Nickel Ingot و دو تیتانیوم بدست بیاورید.

آیتم‌ 7 (Nickel Ingot)

آیتم های مخفی منطقه Isle of Skye بازی Assassin’s Creed Valhalla

در محل مشخص شده در نقشه بالا آیتم بعدی را پیدا خواهید کرد، این محل کمپ دشمن است، پس هرجور که سبک بازی‌تان هست دشمنان را پیش رو بردارید. صندوق بالای محل قرار دارد می‌توانید مخفیانه به سراغش بروید و آن را خالی کنید و از کمپ فرار کنید، هرچند ۲ صندوق معمولی نیز درون کمپ وجود دارد که خالی کردن آن‌ها خالی از لطف نیست. با خالی کردن صندوق یک Nickel Ingot و دو تیتانیوم بدست بیاورید.

آیتم‌ 8 (Nickel Ingot)

آیتم های مخفی منطقه Isle of Skye بازی Assassin’s Creed Valhalla

محل مشخص شده در نقشه بالا بروید، اینجا کمپ دزدان است. در زیر محلی سنگی یک صندوق پیدا خواهد کرد. کوزه آتشزا دقیقاً در چادر کوچک پایین قرار دارد. با کمک اون محل سنگی را از بین ببرید و از صندوق یک Nickel Ingot و سه تیتانیوم را بردارید. درون این کمپ دو صندوق معمولی وجود دارد که می‌توانید آنها را خالی کنید.

آیتم‌ 9 (Spear of leonidas)

ماموریت اصلی Counting Sheep 

در ماموریت Counting Sheep توضیحات کامل در مورد یافتن این آیتم ذکر شده است.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است