راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

آیتم 1 (Magister’s Vambraces) 

توضیحات در ماموریت Brewing Rebellion ذکر شده است.

آیتم 2 (Magister’s Robes) (Book of Knowledge)

توضیحات در ماموریت Brewing Rebellion ذکر شده است.

آیتم 3 (Magister’s Trousers) (Book of Knowledge)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

در منطقه‌ای که در نقشه بالا مشخص است یک Book of Knowledge و همینطور آیتم Magister’s Trousers وجود دارد. (فقط مراقب باشید این منطقه پر از دشمن است می‌توانید با فشار B خود را از دشمنان مخفی کنید و یا محیط را از شر دشمنان پاکسازی کنید.)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

برای بدست آوردن Book of Knowledge این منطقه، باید کلیدِ در ورودیِ قلعه، که علامت کتاب زرد در آن وجود دارد را پیدا کنید. کلید را در محلی در عکس بالا پیدا خواهید کرد. به محل بروید و پنجره مشخص شده را بشکنید و وارد قلعه شوید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

درون قلعه جعبه را تکان دهید تا کلید را در عکس بالا پیدا کنید.(یک صندوق نیز در اینجا وجود دارد) بعد از برداشتن کلید می‌توانید در قلعه که منتهی به Book of Knowledge است را باز کنید و کتاب را بدست بیاورید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

در همان اتاقی که به کلید منتهی شد در بالایش می‌توانید آیتم Magister’s Trousers را پیدا کنید. در عکس بالا محل را تخریب کنید و به بالا بروید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

وقتی به بالا رسیدید طبق عکس بالا به قرقره قرمز رنگ شلیک کنید. حال می‌توانید جعبه رو به رویتان را به سمت جلو هل دهید و راه را باز کنید و به صندوق و آیتم Magister’s Trousers دسترسی پیدا کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

Flyting در شهر oxeneforda: اولی: گزینه سوم – دومی: گزینه اول – سومی: گزینه سوم (دو گزینه را درست انتخاب کنید برنده شده‌اید. بیشترین پول را شرط ببندید تا بیشترین پول را بدست بیاورید.)

آیتم 4 (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

در محلی که در عکس بالا مشخص است یک Ingot پیدا خواهید کرد. در اینجا کمپ دشمن است. ابتدا افراد دشمن را به سبک خود بکشید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

حال در محلی که در عکس بالا مشخص است (چادر قرمز) کلید را بردارید و صندوق را که در تنها خانه این محل است باز کنید تا Nickel Ingot را بدست بیاورید.

آیتم 5 (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

در محلی که در نقشه بالا است می‌توانید یک Nickel Ingot پیدا کنید. در این محل سه گرگ خطرناک وجود دارد. فعلا با آنها کاری نداشته باشید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

به محلی که در عکس بالا مشخص شده بروید و کلید را بدست بیاورید. (به محل بروید سنگ بزرگ را کنار بزنید. کلید پشت سنگ مخفی شده است.) حال به سمت خانه‌ای که نزدیک علامت Ingot است بروید و آن را باز کنید. در زیرزمین برای باز کردن در به کوزه منفجره احتیاج دارید. که آن را می‌توانید از پشت خانه کناری همین محل پیدا کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

از اینجا خارج شوید و کلبه نزدیک بروید اطرافش را بگردید تا کوزه‌های قرمز را پیدا کنید،(عکس بالا) یکی از آنها را بردارید و به سمت زیرزمین بروید و کوزه را به سمت در بسته به سمت زیرزمین بیندازید تا منفجر شود. صبر کنید آتش از بین برود و داخل زیرزمین شده و Nickel Ingot را از صندوق بردارید.

آیتم 6 (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

به محل مشخص شده در عکس بالا بروید. کمپ دشمن است. این مکان را با روش خودتان(مخفیانه یا حمله) از دشمن عاری کنید. با کشتن دشمنی طلایی به نام cutthroat آیتم را بدست خواهید آورد. نقطه ضعف او ساق پایش است.

آیتم 7 (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

در محل در عکس بالا می‌توانید Ingot را پیدا کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

ابتدا کلید را از کلبه کنار محلی که Nickel Ingot مشخص است پیدا کنید (وارد خانه شوید و جعبه‌ای که جا به جا می‌شود را تکان دهید تا کلید را زیرش پیدا کنید.) و بردارید.(عکس بالا) بعد می‌توانید به راحتی در ورودی را باز کنید و داخل شوید و صندوق را باز کنید.

آیتم 8 (Book of Knowledge)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

به محلی که در عکس بالا مشخص است بروید. آنجا یک منطقه محافظت شده است.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

از برج اصلی بالا بروید در محلی که در عکس بالا مشخص شده است می‌توانید Book of Knowledge را پیدا کنید. دشمنان این منطقه را با روش خودتان بکشید و به طبقه پایین بروید. در پایین در جلویی ساختمان از طرف دیگر مسدود شده است.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

به پشت ساختمان و محلی که در عکس بالا مشخص شده بروید و از پنجره داخل خانه شوید. جعبه را تکان دهید و از شکاف وارد طبقه پایین شوید تا به کتاب دسترسی پیدا کنید.

آیتم 9 (Nickel Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Oxenefordscire

به منطقه‌ای که در عکس بالا مشخص است بروید و بعد در اینجا G را فشار دهید و Start Raid را انتخاب کنید. در خانه‌ای که مشخص است Ingot را بردارید و در کل این محل را غارت کنید. (برای بدست آوردن Ingot پشت ساختمان را منفجر کنید تا سوراخ شود و بتوانید وارد شوید و به صندوق که در طبقه دوم آنجاست، دسترسی پیدا کنید.) (کشتن سرباز طلایی نیز برای بدست آوردن کلید در قفل ضروری است)

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است