راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Grantebridgescire

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Grantebridgescire

راهنمای کامل بازی Assassin’s Creed Valhalla (منوی اصلی)

آیتم 1 (کفش: Huntsman Breeches) (Carbon Ingot)

آیتم 1 (کفش: Huntsman Breeches)

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در اینجا یک Ingot و یک آیتم به همراه یک صندوق کوچک وجود دارد.

آیتم 1 (کفش: Huntsman Breeches)

برای بدست آوردن Ingot دشمنی که در سمت راست عکس بالا مشخص است را بکشید و بعد از پاکسازی اطراف ساختمان وسط به درونش نفوذ کنید. فقط نگهبانی طلایی جلوی در را بکشید و داخل شوید هیچ کار خاص دیگری نباید انجام دهید. درون صندوق آیتم Huntsman Breeches را پیدا خواهید کرد.

آیتم 2 (پیدا کردن Book of Knowledge)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Grantebridgescire

به این قسمت از نقشه بروید تا یک Book of Knowledge را بردارید. اول V را فشار دهید تا نگهبانی که کلید دارد را شناسایی کنید او را بکشید و کلید را بردارید و از در جلویی برج وارد شوید و کتاب را بردارید.

آیتم 3 (Kite Shield)

آیتم 2 (Kite Shield)

به محلی که در عکس بالا مشخص است بروید. در این مکان، اگر زیاد نزدیک نگهبانان شوید و یا صورتتان را با فشار B نپوشانید نگهبانان به شما حمله می‌کنند. درون تمام خانه‌ها آیتم وجود دارد. در اینجا یک صندوق با Ingot پیدا خواهید کرد. در این بخش مراقب باشید دشمنان طلایی زیادی وجود دارند و در صورتی که شما درگیر شوید علامت زنگی بالای سر برخی از آنها ظاهر می‌شود که سریعا باید آنها را بکشید تا نیروهای کمکی را خبر نکنند. درون یکی از سه خانه‌ جعبه کوچک و در یکی از آنها نیز آیتم Kite Shield را پیدا خواهید کرد. یکی از خانه‌ها کلید می‌خواهد که کلید را نیز درون چاه پیدا خواهید کرد. محافظ چوبی چاه را تخریب کنید و وارد شوید.

آیتم 4-5 (Huntsman Armor) (Book of Knowledge)

توضیحات در ماموریت Storming Ravensburg آورده شده است.

آیتم 6 (Book of Knowledge)

توضیحات در ماموریت An Island of Eels آورده شده است.

آیتم 7 (Huntsman Vambraces) (Carbon Ingot)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Grantebridgescire

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. در آنجا در محلی که پله‌های زیرزمین دومی قرار دارد بروید و به درون آب شیرجه بزنید. مسیر را در زیرآب ادامه دهید تا به یک خشکی در زیرآب برسید. صندوقی آنجاست که درون آن آیتم Huntsman Vambraces وجود دارد.

برای بدست آوردن Carbon Ingot که در نقشه بالا نیز مشخص شده است به محل بروید. در آنجا به بالای برج بروید از بالا به درون وسط آن بپرید و درونش شیرجه بزنید. در زیرآب کمی جلوتر درچوبی را بشکنید و از درون صندوق پشت آن Carbon Ingot را بردارید.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است