راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Brewing Rebellion

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Brewing Rebellion

راهنمای کامل بازی Assassin’s Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت Brewing Rebellion

 به پیش Randvi در نزدیک the Alliance Map بروید و در نقشه، منطقه Oxenefordscire را انتخاب کنید تا این ماموریت را بدست بیاورید. بعد از این در محلی در نقشه، علامتی ظاهر می‌شود به آن محل خود را برسانید. در شهر مراقب باشید پیش نگهبان‌ها نروید تا شناسایی نشوید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Brewing Rebellion

طبق عکس بالا در این منطقه در این کلیسا یک آیتم نیز وجود دارد.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Brewing Rebellion

برای بدست آوردن آن اول کلید را که در عکس بالا روی نیمکت است را به صورت مخفیانه بردارید. (از سمت راست یکی از پنجره‌های کلیسا را تخریب کنید و وارد شوید تا صندوق اضافه را نیز بردارید) با کلید در ورودی کلیسا را از سمت مقابل باز کنید و وارد کلیسا شوید. (یک گروه پدر روحانی در این منطقه حضور دارند وسط آنها بروید تا مخفی شوید و به راحتی از در جلو وارد شوید.) بعد از ورود با شلیک به محل قرمز نبردبان را به پایین بیاورید و از آن بالا بروید. در آنجا آیتم Magister’s Vambraces را پیدا خواهید کرد.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Brewing Rebellion

حال به سراغ محل فیروزه‌ای بروید. وقتی وارد محل فیروز‌ه‌ای شدید، V را بزنید تا محل زنی که با آن باید صحبت کنید به صورت دایره وار مشخص شود. با زن صحبت کنید و در مورد محل Sigurd از او سوال بپرسید. در حین صحبت با زن سه انتخاب دارید . به او 130 سکه بدهید. گزینه دوم با زور از او اطلاعات را بگیرید و سوم اینکه Flyting به اندازه کافی در شهرهای مختلف انجام داده باشید تا لول charisma شما 2 شده باشد پس به راحتی ‌می‌توانید از او اطلاعات را بگیرید که بهترین انتخاب گزینه سوم است.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Brewing Rebellion

حال میتوانید Sigurd را در منطقه‌ای که در عکس بالا مشخص شده است پیدا کنید به سمت خانه بروید. وقتی وارد خانه شدید دمو شروع می‌شود. روش صحبت شما با Basim در اینجا تاثیری در بازی ندارد. بعد از صحبت‌ها محلی در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید. در طول مسیر مراقب سربازها باشید تا شما را شناسایی نکنند. وقتی به در جلویی رسیدید با Force Open در را باز کنید و وارد شوید تا دمو شروع شود.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Brewing Rebellion

صحبت‌های شما با Lady Eadwyn در هر صورت به نبرد ختم می‌شود. بعد از دمو، باید با چندین سرباز معمولی و یک سرباز طلایی بجنگید. نقطه ضعف او مچ پا و مچ دستش است. اول سربازان معمولی را بکشید و بعد به سراغ او بروید و با تیرکمان از دور کارش را بسازید. بعد از کشتن تمام سربازان، دمو شروع می‌شود.

بعد از دمو علامت دیگری روی نقشه مشخص شده است. به همراه Basim و Sigurd به آنجا بروید. (از اسب استفاده کنید) (گروهی مسافرت کردن با اسب را با RDR2 مقایسه نکنید!) وقتی به محل رسیدید وارد قلعه شوید(هر طریقی که روش بازیتان است ولی مخفیانه پیشنهاد می‌شود) تا دمو شروع شود.

اول V را بزنید تا محیط را کمی شناسایی کنید. در این محیط چهار آيتم مخصوص وجود دارد. دو Ingot ، یک Book of Knowledge و یک آیتم.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Brewing Rebellion

اولین Ingot با کشتن مردی که در عکس بالا مشخص شده است بدست می‌آید او در سمت چپ نقشه حضور دارد. (یک صندوق کوچک نیز در اینجا وجود دارد) (او یک سرباز طلایی است اما اگر Advanced Assassination را باز کرده باشید می‌توانید یک ضرب او را بکشید.)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Brewing Rebellion

بعد از کشتن و بدست آوردن این Ingot در همان منطقه در عکس بالا کلیدی پیدا خواهید کرد مرد جلوی او را بکشید و کلید را بردارید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Brewing Rebellion

حال به سراغ ساختمانی که در عکس بالا است بروید و با کلید در را باز کنید و Book of Knowledge را بردارید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Brewing Rebellion

حال از طریق پنجره‌ای که در عکس بالا مشخص است(پشت ساختمان) در قفلی که در آنجا Book of Knowledge را پیدا کردید را باز کنید تا Ingot بعدی را نیز بدست بیاورید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Brewing Rebellion

  در این منطقه حال فقط یک آیتم و یک ماموریت که آزاد سازی فردی است باقی مانده است. فرد را با روش مبارزه‌ای خودتان آزاد کنید. (فقط اگر مبارزه غیر مخفیانه را انتخاب کنید فردی با زنگ قرمز در سرش است و به سمت زنگ خطر می‌رود را زودتر بکشید.) برای بدست آوردن آيتم باید از طریق عکس بالا در را تخریب کنید و وارد شوید تا به آیتم دسترسی پیدا کنید اما به کوزه آتش زا نیاز دارید. برای دسترسی به کوزه به ساختمان پشت همین ساختمان بروید از نبردبان بالا بروید و در سمت چپ جعبه‌ای که قابل تکان دادن است را جابه جا کنید و از پنجره وارد ساختمان شوید. (می‌توانید صندوق اینجا را نیز باز کنید) در را باز کنید و بعد یکی از کوزه‌ها را بردارید و با خود به محلی که در عکس بالا مشخص است برسانید. کوزه را به سمت محل پرتاب کنید تا منفجر شود کمی صبر کنید تا آتش خاموش شود و بعد وارد شوید و آیتم Magister’s Robes را پیدا خواهید کرد. (یک صندوق دیگر نیز پیدا خواهید کرد)

حال سه زندانی که مشخص هستند را نیز آزاد کنید(با فشار E) و بعد سمت محل مشخص شده در نقشه بروید تا دمو شروع شود. (صحبت‌ها تاثیری ندارند) بعد از دمو به محلی دیگری که در نقشه مشخص است بروید تا با Geadric صحبت کنید. بعد از دمو ماموریت تمام می‌شود.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است