راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

بلافاصله بعد از ماموریت Bloody Path to Peace این مرحله آغاز می‌شود. ابتدا به دنبال Ivarr بروید. در حین مسیر با اسب او را دنبال کنید و با او صحبت کنید. وقتی نزدیک قلعه بزرگ رسیدید دمو شروع می‌شود. بعد از دمو در کمپ هستید به پیش Ivarr بروید و با او صحبت کنید. دمویی آغاز می‌شود و نبرد برعلیه شاه Rhodri شروع می‌شود.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

در ابتدای نبرد هدف نابود کردن دروازه اصلی قلعه است. روی محلی که تیر گروهی شلیک می‌شود نایستید و زیاد خود را درگیر مبارزه نکنید چراکه هدف شما مبارزه و کشتن دشمنان نیست بلکه باید گاری را به سمت در قلعه برسانید. دشمنانی که مزاحم گاری هستند را بکشید و مراقب تیرهای دشمنان روی دیوار باشید. وقتی گاری نزدیک دروازه بود به سمتش بروید و با فشار E آن را شعله ور کنید از منطقه کمی دور شوید. با انفجار گاری دروازه اول منهدم می‌شود و می‌توانید وارد شوید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

وارد دروازه شوید. مراقب تیرکمان‌های بزرگی باشید که از روی دیوار‌ها دشمنان به سمتتان با آنها تیر شلیک می‌کنند. به سمت جلو بروید و آنها را نابود کنید. به دایره قرمز پایین هر تیرکمانِ بزرگ شلیک کنید تا نابود شود. بعد از این به سمت جلو مسیر را ادامه دهید. حال باید دروازه بعدی را برای پیشروی یارانِ خودی باز کنید. برای اینکار از دیوار این بخش بالا بروید و دشمنانی که بر بالای دروازه هستند را بکشید. از نبردبانی که در اتاق سمت راست است پایین بروید و خود را به آنطرف دیوار برسانید. در آنجا نگهبان جلوی دروازه را بکشید و بعد دو بخش قرمز دروازه را بشکنید و با فشار E دروازه را باز کنید. با باز شدن دروازه یاران خودی وارد بخش بعدی قلعه می‌شوند. (می‌توانید به جای رفتن به طرف دیگر قلعه از کوزه‌های آتش‌زای آن طرف برای باز کردن در این بخش استفاده کنید.)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

مسیر را به سمت جلو و بخش بعدی ادامه دهید. جلوتر یک دشمن طلایی یعنی یک Banneret جلویتان سبز می‌شود. او از دور به سمتتان سنگ پرت می‌کند و شمشیر بزرگی دارد. نقطه ضعف او زانوی دستش است. کشتن او به شما پیشنهاد نمی‌شود چراکه از راه دور به سمتتان تیر می‌اندازند و اصلا کشتن او توسط شما ضروری نیست. هدف این بخش رسیدن به دروازه بعدی و باز کردن آن است. پس به بلندی بروید از دروازه باز این بخش عبور کنید و به سمت علامت مشخص شده در نقشه حرکت کنید. در بالای دیوار بعدی تعدادی آرچر وجود دارند همه آنها را بکشید تا تیرهایی که به سمتتان فرستاده می‌شود کمتر شما را اذیت کند. در سمت راست این بخش نیز می‌توانید یک صندوق با آیتم‌های معمولی پیدا کنید. درِ جلوی آن قفل است اما می‌توانید به پشت اتاق بروید و جعبه را تکان دهید و وارد شوید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

حال به سمت دروازه که در عکس بالا مشخص است بروید. برای باز کردن دروازه باید به دو بخش از این دروازه شلیک کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

به عقب برگردید و به سمت راست بروید تا محلی که در عکس بالا مشخص است از دور مشخص شود به آن شلیک کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

حال به سمت چپ بروید و به محلی که در عکس بالا مشخص است شلیک کنید تا دروازه به پایین بیاید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

حال به سمت دروازه بروید اینبار چندین دشمن به همراه یک دشمن طلایی یعنی Banneret جلویتان سبز می‌شود. اینبار باید او را بکشید و  زانو دست و مچ پا نقطه ضعف اوست با شلیک به نقطه ضعف‌هایش به راحتی شکستش دهید. بعد از کشتن تمام دشمنان، به سمت در بعدی بروید و E را فشار دهید تا باز شود. بعد از باز شدن در یک دموی جذاب پخش می‌شود آن را تماشا کنید. دیالوگ‌های این بخش تاثیری ندارند چراکه Ivarr جدای از نظر شما کار خودش را انجام خواهد داد! پس دیالوگ تاثیری نخواهد داشت. فقط در آخر بگویید I’m not ready to go تا آیتم مخفی این بخش را برداریم.

پیدا کردن Book of Knowledge

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

بعد از دمو، ابتدا آیتم مخفی این بخش را برمی‌داریم. V را فشار دهید تا در قلعه محل آیتم که یک Book of Knowledge است را پیدا کنید. درِ جلویی که به آیتم می‌رسد قفل است. اما اگر از در کناری (سمت چپ) وارد شوید یک بخش سنگی در پشت اتاق دیده می‌شود که به وسیله کوزه‌های قرمز منفجره قابل تخریب است. ابتدا به اتاق آنطرف قلعه بروید (در عکس بالا مشخص است) تا کوزه‌ها را پیدا کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

بعد از برداشت کوزه به سمت بخش سنگی بروید و کوزه آتش زا را به آن بخش پرت کنید. در اتاق Book of Knowledge را بردارید تا توانایی Throwing Axe Fury شما ارتقا پیدا کند و قوی‌تر شود.

به پیش Ivarr برگردید و با او صحبت کنید و بگویید آماده‌ایید. بعد از صحبت‌ها بدن شاه Rhodri را کول کنید و به دنبال Ivarr بروید. کمی جلوتر او را پشت اسب بگذارید. سوار اسب شوید و Ivarr را دنبال کنید. وقتی به محلی رسیدید که Ivarr از اسب پیاده شد. از اسب پایین بیایید و Rhodri را کول کنید و به دنبال Ivarr بروید. کمی جلوتر دمو شروع می‌شود. Ivarr را می‌‌بینید که به طور جنون آمیزی در حال سلاخی Rhodri دیده می‌شود. بعد از این یک واقعیت تلخ توسط Ivarr فاش می‌شود و شما را مجبور می‌کند که با او مبارزه کنید.

مبارزه با Ivarr 

Ivarr بسیار سریع است که مبارزه با او در بالاترین درجه سختی را کمی سخت می‌کند. زانوی پا و مچ دستان او نقاط ضعف او محسوب می‌شود اما اگر بدون فکر به سمت او شلیک کنید او جلوی تیرهایتان را خواهد گرفت و تیری به او برخورد نمی‌کند. او به سمتتان یورش می‌آورد و با تبر به جانتان می‌افتد فقط جاخالی دهید و از او دور شوید. به هیچ عنوان جلوی ضرباتی که قرمز رنگ هستند ناایستید چراکه کشته خواهید شد. (این ضربات با Q قابل دفاع نیستند.) در اطراف این بخش از مبارزه قارچ‌هایی است که قدرتی‌های شما را پر می‌کند. پس برای بخش ابتدایی مبارزه از قدرتی‌های خود بر علیه او استفاده کنید و همه قارچ‌های اطراف را استفاده کنید و باز بر علیهش قدرتی استفاده کنید. (قارچ‌های زرد خونتان را پر می‌کند و قارچ‌های قرمز قدرتی‌های شما را پر می‌کند.)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

اگر نزدیک دیوار باشد او پایش را به دیوار می‌زند و به سمتتان پرش می‌کند باید بلافاصله جاخالی دهید. شما در بالای بلندی هستید بهترین حالت این بخش این است که بتوانید او را از بلندی به پایین پرت کنید. دقیقا این بلا ممکن است سر خودتان نیز بیاید و Ivarr شما را از بلندی به پایین بیندازد اما بهترین روش این است دقیقا باید بلای متقابل سرش بیاورید و او را از بلندی به پایین بیندازید! پس باید مراقب باشید و زودتر از او Ivarr را به پایین پرت کنید تا خون زیادی با اینکار از او کم کنید. با ضربه زدن او را به سمت لبه پرتگاه ببرید و با ضربات پیاپی کاری کنید که به پایین سقوط کند. وقتی که به پایین سقوط کرد به پایین بپرید و ضربه بزنید تا خون دیگری نیز از او کم کنید. در اینجا بدون اینکه به نقاط ضعف او شلیک کرده باشید تقریبا بیش از نصف خونش را از بین بردید حالا زمان تیراندازی به نقاط ضعف اوست! (بعضی وقتها وقتی در این بخش خونش کم بود روی زمین می‌نشیند و دست از مبارزه می‌کشد اگر به سمتش بروید به شما حمله می‌کند.)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

بهترین زمان برای تیراندازی به نقاط ضعفش وقتی است که به سمتتان تبر پرت می‌کند. بعد از اینکه تبر پرت کرد به سمتتان بدون فکر یورش می‌آورد در این زمان به نقاط ضعفش شلیک کنید تا انرژي زیادی از او بگیرید. (در این بخش نیز قارچ قرمز و زرد وجود دارد از آنها به موقع استفاده کنید.) در این فاز او در بخشی از مبارزه روی زمین ‌می‌نشیند و به شما می‌گوید که با او صحبت کنید تنها او را نادیده بگیرید. این زمان خوبی است که قارچ‌های اطراف را بردارید! (اگر به سمتش بروید و بخواهید صحبت کنید او به شما حمله خواهد کرد.)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

به هر دو نقطه ضعفش شلیک کنید تا روی زمین بیفتد به جلو بروید و با زدن R خون زیادی از او کم کنید. مراقب آخرین لحظات مبارزه باشید وقتی او خونش کم است بسیار وحشی می‌شود و اکثرا ضربات او قرمز و مرگبار هستند. بدون فکر به او حمله نکنید و آخرین ضربات را سعی کنید با تیر به او وارد کنید تا به زمین بیفتد و دمو شروع شود. در طول دمو دو گزینه دارید تا سرنوشت بعد از مرگ Ivarr را تعیین کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت King Killer

گزینه اول : دادن تبر به دست Ivarr است تا با اینکه استحقاقش را ندارد، بعد از مرگ به Valhalla برود و در آرامش بمیرد.

گزینه دوم: به خاطر جنایاتی که کرده تبر را به Ivarr ندهید تا از رفتن او به Valhalla جلوگیری کنید. با این کار او با غم بزرگی می‌میرد.

انتخاب با شماست. ولی اگر او را به Valhalla نفرستید باید با برادرش Ubba در آینده بازی مشت زنی کنید و او در ابتدا از دست شما بسیار ناراحت خواهد شد. هرچند این تاثیر زیادی در بازی ندارد و در پایان بازی و انتخاب‌های بعدی تاثیرگذار نخواهد بود. پس به عنوان یک انتخاب بسیار تاثیرگذار آن را نبینید.

بعد از این مبارزه محلی در نقشه مشخص می‌شود. به آنجا بروید تا با Ubba ملاقات کنید. در این ملاقات اگر به Ubba دروغ بگویید که Ivarr را به Valhalla فرستادید در حالی که نفرستادید (اگر فرستاده باشید مشکلی پیش نمی‌آید.) در آینده مبارزه‌ای بین شما رخ خواهد داد. (در حد مرگ نیست و مشکلی بوجود نمی‌آورد) انتخاب‌های این بخش تاثیری ندارد و فقط می‌توانید احساسات خود را در مورد مردن Ivarr به برادرش ابراز کنید. بعد از این انتخاب و تمام شدن دمو این مرحله تمام می‌شود.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است