راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot’s Gambit

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot’s Gambit

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت The Abbot’s Gambit

به پیش Randvi در نزدیک the Alliance Map بروید و در نقشه، منطقه Cent را انتخاب کنید تا این ماموریت را بدست بیاورید. بعد از این انتخاب وقتی از در خارج می‌شوید Dag جلویتان را می‌گیرد و با شما صحبت می‌کند. انتخاب این بخش تاثیری در بازی ندارد و هر دو به یک مسیر یعنی ملحق نشدن Dag به شما می‌انجامد. بعد از صحبت با او به سمت محلی که در نقشه مشخص است بروید. بهترین راه رفتن به اسلکه منطقه Lunden است تا با قایق خود را به این محل برسانید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot's Gambit

وقتی نزدیک محل بودید، وارد منطقه‌‌ی فیروزه‌ای که در عکس بالا مشخص شده است شوید. وقتی وارد این منطقه شدید Basim را می‌بینید که با یک روحانی در حال صحبت است و دمو آغاز می‌شود. صحبت‌ها تاثیری در بازی ندارند و فقط اطلاعاتتان را بیشتر می‌کنند. بعد از دمو، به دنبال Basim حرکت کنید تا به پدری به نام Cynebert برسید و دمو آغاز شود. (انتخاب‌ها تاثیری در بازی ندارند)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot's Gambit

بعد از دمو به سمت محل مشخص شده بروید. وقتی به محل رسیدید V را فشار دهید تا دایره‌های فیروزه‌ای مشخص شوند. اولی یک مرد است با او صحبت کنید. گزینه دوم را انتخاب کنید تا کمی از او تمجید کنید و اطلاعات را بدست بیاورید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot's Gambit

محل دیگری که دایره فیروزه‌ای مشخص کرده قفل است از طریق پنجره پشتی به قفل در شلیک کنید تا باز شود. (عکس بالا) بعد با مرد صحبت کنید و اطلاعات را بدست بیاورید. (او را با گزینه اول تهدید کنید تا اطلاعات را بدست بیاورید.)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot's Gambit

وقتی با دو فرد صحبت کردید محلی در نقشه مشخص می‌شود.  به آن سمت بروید. V را فشار دهید تا از دور محل را بررسی کنید. محل دقیقا زیر پلی است که در عکس بالا مشخص شده است. وقتی به محل رسیدید خود را به زیر پل برسانید تا مردی را روی زمین ببینید. به سمت مرد بروید و او را بر دوش بکشید و بعد او را به درون آب بیندازید تا سرحال بیاید! بعد از اینکار با مرد صحبت کنید، فقط در هنگام صحبت او را تهدید کنید تا همه اطلاعات را به راحتی به شما بدهد! (گزینه اول)

بعد از صحبت با مرد محل جدیدی در نقشه مشخص می‌شود به آن سمت بروید و (در طول رفتن به آن سمت حتما سعی کنید به بالای HighPointها بروید تا Fast Travelهای این بخش آزاد شود.)

وقتی به محل رسیدید اینجا یک قلعه تا دندان مسلح است. هدف این بخش پیدا کردن یک نامه است.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot's Gambit

برای پیدا کردن نامه باید مردی که حامل نامه است را پیدا کرده و بکشید، باید با کلاغتان محیط را بگردید (وارد محل فیروزه‌ای شوید و آن منطقه را بگردید تا محلش مشخص شود) و مردی که حاوی نامه است را پیدا کنید و بکشید و لوتش را بردارید. عکس مرد را در بالا ملاحظه می‌کنید. بعد از کشتن مرد نامه را بردارید و بخوانید تا ماموریت این بخش به طور کامل تمام شود.

این ماموریت تمام شد، اما در این محل چندین آیتم مخفی وجود دارد که آنها را با هم پیدا می‌کنیم.

آیتم1: (Nickel Ingot) 

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot's Gambit

اول به سراغ Nickel Ingot این منطقه می‌رویم که در ساختمانی که در عکس بالا مشخص شده وجود دارد. ابتدا از طریق پنجره بالای قلعه وارد شوید در زیر چندین دشمن منتظر شما هستند. دشمن طلایی Banneret را به صورت مخفیانه از بالا بکشید و بعد به سراغ بقیه دشمنان بروید. بعد از کشتن دشمنان از درون صندوق داخل این ساختمان می‌توانید Nickel Ingot را بردارید.

آیتم2: (Book of Knowledge) 

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot's Gambit

آیتم بعدی این منطقه Book of Knowledge است. ابتدا باید به سمت قلعه بالا بروید در اینجا در ورودی بسته است و شما احتیاج به کلید دارید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot's Gambit

کلید دقیقا در برج تخریب شده پشت این ساختمان است. از ساختمان بالا بروید و در بالای برج تخریب شده روی میز کوچکی کلید را بردارید. (عکس بالا) با کلید در پایین را باز کنید تا توانایی Thorn of Slumber را بدست بیاورید.

آیتم3 و 4: (آیتم Brigandine Trousers و Nickel Ingot) 

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot's Gambit

در این منطقه در نقشه یک آیتم نیز وجود دارد که در عکس بالا مشخص شده است. برای یافتن این آیتم به سمت پله‌ای که در نقشه مشخص شده بروید و از پله پایین بروید. در جلوی غار این منطقه چندین دشمن وجود دارد با روش خود آنها را از پیش ببرید. مراقب دشمنان درون غار نیز باشید و آنها را بکشید و به سمت جلو و محل آیتم بروید.  (یا کلا می‌توانید از سمت دیگر و ساحل وارد این بخش شوید و از طریق غار بزرگ داخل محل شوید، فرقی ندارد)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot's Gambit

وقتی نزدیک محل آیتم بودید با یک در سنگیِ بسته مواجه می‌شوید.(عکس بالا)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Abbot's Gambit

در پایین همین قسمت یک سری کوزه کوچک منفجره وجود دارد. (کنار پل) اما در این بخش در کنار کوزه‌ها یک Skirmisher و تعدادی دشمن عادی وجود دارد. با کشتن Skirmisher می‌توانید یک Nickel Ingot نیز بدست بیاورید. از قدرتی برعلیه او استفاده کنید تا زود کشته شود.

بعد از کشتن دشمنان یکی از کوزه‌ها را بردارید و به سمت در سنگی بروید و با پرتاب کوزه آن را منفجر کنید. به پایین بپرید درب چوبی را تخریب کنید و آیتم را از صندوق بردارید.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است