راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Measure of a Norseman

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت The Measure of a Norseman

راهنمای کامل بازی Assassin’s Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت The Measure of a Norseman

ماموریت The Measure of a Norseman

بعد از ماموریت Kingmaker این ماموریت را بدست می‌آورید. به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Oswald صحبت کنید. در اول این بخش به او کمی Flyting یاد بدهید تا اعتماد به نفس خود را به عنوان شاه بدست بیاورد. هر سه گزینه را یکی یکی انتخاب کنید و دیالوگ‌های بامزه را گوش کنید! برای انتخاب نهایی می‌توانید هرکدام از گزینه‌ها را انتخاب کنید و تاثیری در بازی نمی‌گذارد. بعد از صحبت‌ها به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Finnr صحبت کنید. در اینجا باید با Oswald دست خالی بجنگید. مبارزه ساده‌ای خواهد بود. با Q جلوی ضرباتش را بگیرید و با کلیک چپ به او دمیج زیادی بزنید. از Alt چپ برای جاخالی به موقع استفاده کنید او را باید سه بار بزنید تا دمو شروع شود.

ماموریت The Measure of a Norseman

بعد از دمو به سمت کمپی که در نقشه مشخص شده است بروید. هدف آتش زدن جعبه و کالاهای این کمپ است.(درون کمپ V را فشار دهید تا مشخص شوند) دقیقا تمام محلهایی که در این کمپ باید آتش بزنید کنار یا درون گاری‌ها کوزه‌های آتش‌زا به رنگ قرمز وجود دارد.

ماموریت The Measure of a Norseman

علاوه بر این درون این کمپ یک آیتم وجود دارد که در عکس بالا و چادر قرمز که آیتم طلایی در آن است، مشخص شده است. (چادر بالا سمت چپ) در کنار این صندوق یک سرباز طلایی به نام Skull-Crusher وجود دارد. او سریع است و از دور به سمتتان تبر پرت می‌کند. از قدرتی‌های خود به موقع استفاده کنید. اگر به صورت مخفیانه او را غافلگیر کنید می‌توانید بدون درگیری و خیلی زود او را بکشید. بعد از کشتن او آیتم Magister’s Cloak را پیدا خواهید کرد. بعد از آتش زدن تمام محل‌ها به پیش Finnr بروید و با او صحبت کنید. بعد از دمو ماموریت تمام شده است.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است