راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Well-Traveled

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Well-Traveled

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

ماموریت اصلی Well-Traveled

به مکان مشخص شده در نقشه بروید. به ورودی Well of Udr بروید و وارد غار زیرزمینی شوید.

ماموریت اصلی Well-Traveled

کمی جلوتر به محلی می‌رسید که زیر آن آب است در آنجا به زیر آب شیرجه بزنید و از زیر آب به سمت محل زرد رنگ بروید تا صندوق را پیدا کنید و Tear Stone را بدست بیاورید.

ماموریت اصلی Well-Traveled

مسیر را جلوتر بروید تا به SunStone برسید آن را به سمت هدف رو به رویتان نشانه بروید تا مسیر پیش رو باز شود.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Well-Traveled

مسیر را به سمت جلو بروید و از موانع بگذرید تا به یک شاخه درخت برسید از شاخه بگذرید و از مسیر سفید رنگ به جلو بروید. در محلی که در عکس بالا مشخص شده که بالای همین محل روی صخره است یک Tear Stone دیگر در صندوق پیدا خواهید کرد.

حال به پایین بپرید و از کنده به سمت دیگر و غار بعدی بروید. مسیر را به سمت جلو بروید و از سرپایینی سر بخورید و از شکاف به سمت دیگر غار بروید. در اینجا کمی جلوتر دمو آغاز می‌شود. در اینجا به Tyr می­رسید که از قضایای مربوط به Builder نگران است صحبت‌ها و انتخابها هیچ تاثیری در بازی ندارد. بعد از صحبت‌ها باید یک پازل حل کنیم. باید تمام پرتوهای نور را بر روی دستگاه‌های وسطی بیاندازید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Well-Traveled

ابتدا به سمت SunStone که از آن پرتو ساطع می‌شود بروید و آن را تکان دهید و به سمت محل ورودی غار که در عکس بالا نیز مشخص است بتابانید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Well-Traveled

بعد به وسط بروید و Stoneی که در عکس بالا با دایره قرمز مشخص است را در همان محل و راستا قرار دهید بعد با استفاده از SunStone کنار در ورودی به Stone مشخص شده بتابانید تا بتوانید محل اصلی (که با دایره زرد مشخص است) را روشن کنید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : ماموریت Well-Traveled

حال به سمت چپ محل بروید و SunStone که در عکس بالا مشخص است را به دستگاه روبه رویش بتابانید حال به سراغ بعدی بروید و به محل اصلی که در وسط مشخص است بتابانید تا در ورودی چاه باز شود. وقتی چاه اودر باز شد به درون آن شیرجه بزنید و بعد به سراغ  محل مشخص شده بروید و روی آن Interact بزنید تا دمو آغاز شود بعد از دمو به درون آب شیرجه بزنید و از درون آب به بیرون غار بروید قبل از بیرون رفتن از آب وقتی از غار خارج می‌شوید یک صندوق در زیر آب پیدا خواهید کرد که یک Tear Stone درونش است. بعد از اینکه از آب خارج شدید با لوکی صحبت کنید تا این مرحله به پایان برسد. (دیالوگ‌ها تاثیری ندارند.)

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است