آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik بازی Assassin’s Creed Valhalla

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

Flyting منطقه Jorvik

Flyting منطقه Jorvik

در منطقه بالا می‌توانید با زن Flyting کنید. بیشترین شرط را انتخاب کنید و بعد به ترتیب: اولی: گزینه سه – دومی: گزینه اول و سومی: گزینه دوم را انتخاب کنید تا پیروز شوید!

آیتم 1 (Tungsten Ingot)

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در اینجا ساختمانی پیدا خواهید کرد که درهایش کاملا بسته است.

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

ابتدا دور محل بچرخید و داربست‌ها که در عکس بالا مشخص شده را پیدا کنید از آنها بالا بروید و خود را به پنجره گردی که در عکس بالا مشخص شده برسانید و از آن داخل ساختمان شوید (کنار پنجره یک صندوق معمولی است آن را نیز باز کنید) و از بالای محل به درون کاه‌های درون ساختمان بپرید. در درون ساختمان پایین همین محل صندوق را پیدا خواهید کرد. از درونش Tungsten Ingot را بدست می‌آورید. (این صندوق‌ها شامل Titanium نیز می‌باشند.)

آیتم 2 (Book of Knowledge)

توضیحات در مرحله Burning the Firebrand آورده شده است.

آیتم 3 (سلاح Spinning-death)

توضیحات در مرحله Pricking The Needle آورده شده است.

آیتم 4 (سلاح Aella’s Bardiche)

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. در اینجا با یک دیوار سنگی طرف می‌شوید. با توانایی ویژه Shoulder Bash دیوار سنگی را تخریب کنید. در اینجا با یک در بسته رو به رو می‌شوید.

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

کلید در بسته را دقیقا در پشت همین قسمت در محلی که در نقشه بالا مشخص است پیدا خواهید کرد. باید از لای درز وارد محل شوید و کلید را بردارید. بعد از برداشتن کلید در قفل که پشت دیوار سنگی بود را باز کنید و از صندوق سلاح Aella’s Bardiche را پیدا خواهید کرد.

آیتم 5 (سلاح Fyrd Axe)

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. اینجا یک ساختمان است. داخل ساختمان شوید.

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

در داخل سمت چپ ساختمان به یک جعبه قابل حمل می‌رسید. ابتدا جعبه را کنار بزنید و پشت آن جعبه‌های کوچک را تخریب کنید و کلید را بردارید. حال جعبه قابل حمل را به سمت عقب بکشید. (مانند عکس بالا) و از آن بالا بروید و به صندوق برسید و با کلید آن را باز کنید و از آن سلاح Fyrd Axe را بردارید.

آیتم 6 (Tungsten Ingot)

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

در نقشه بالا به یک صندوق داخل ساختمان می‌رسید. ابتدا از طریق پنجره به چفت در شلیک کنید تا در باز شود. در داخل اتاق با توانایی ویژه Shoulder Bash دیوار سنگی را تخریب کنید و از صندوق Tungsten Ingot را بردارید.

آیتم 7-8 (Tungsten Ingot) (آیتم Hidden Ones’ Robes) (Codex page) (بخشی از ماموریت A brief History of Hidden ones)

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

به سمت محل زرد رنگی که علامت پله روی آن مشخص شده است بروید. با تیر به محل چوبی شلیک کنید و شیرجه بزنید و درون آب بپرید. در آب زیرآبی بروید و از پله‌هایی که زیر آب هستند به سمت پایین شنا کنید. جلوتر از سوراخ روی دیوار به سمت دیگر شنا کنید. در سمت دیگر به سمت بالا بروید و از آب خارج شده و از سوراخ دیوار وارد اتاق شوید. به پایین بروید و از شکاف دیوار به سمت دیگر خود را برسانید. دو صندوق معمولی در همین اتاق است که در سمت چپ اتاق قرار دارند اولی را با شکستن جعبه‌ها و وارد شدن از درز دیوار پیدا خواهید کرد و دومی را با شیرجه زدن و رفتن به سمت صندوق خواهید یافت. (V را فشار دهید تا محل آنها مشخص شوند.)

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

حال باید خود را در محلی در وسط آب برسانید با استفاده از تیرک‌های چوبی و الوارهای آویزان خود را به محلی که در عکس بالا مشخص شده برسانید. در آنجا در سمت چپ به محلی می‌رسید که دو جعبه قابل حمل وجود دارد جعبه سمت چپ را به عقب بکشید تا مسیر پشت آن باز شود از آن داخل شوید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید از روی الوار آویزان بپرید و به سمت دیگر بروید. به جلو بروید تا به سوراخ روی دیوار برسید و به سمت دیگر بروید. در اینجا در را باز کنید و وارد اتاق شوید.

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

صندوق سمت راست قفل است و به کلید نیاز دارد. به انتهای اتاق بروید و در بالایِ کتابخانه‌ی تومارها اولین کلید را بردارید. (عکس بالا) با کلید درِ سمتِ چپی که کتابخانه است را باز کنید و داخل شوید.  در اتاق روی میز کلید را بردارید و Codex page در روی میز پشت آن قرار دارد آن را نیز بخوانید. (بخشی از ماموریت A brief History of the Hidden Ones) از صندوق درون اتاق آیتم Hidden Ones’ Robes را بردارید و از اتاق بیرون بروید و صندوق قفلِ بیرون اتاق را با کمک کلید باز کنید و Tungsten Ingot را نیز بدست بیاورید. (با تلپورت می‌توانید از محیط خارج شوید.)

آیتم 9-10 (سلاح Sagittarius Bow) (Tungsten Ingot)

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

به محل زردی که در نقشه بالا مشخص شده بروید و در آنجا دو نگهبان را بکشید و نگهبانی که در پایین محل در حال گشت زنی است را نیز از پیش رو بردارید، بعد به پایین این ساختمان بروید. از طریق درِ باز وارد راهرو شوید و تا انتهای راهرو بروید و از پله‌ها پایین بروید.

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

همینطور مسیر را پیش بروید تا به دو مردی که جلوی دری سنگی ایستادند برسید. آنها به طرز احمقانه‌ای کنار چند کوزه انفجاری ایستاده‌اند با شلیک به کوزه‌ها هم در سنگی و هم آنها را بکشید! (عکس بالا) در همین اتاق کوزه آتش زا را بردارید و وارد اتاقی که دیوار جلویش را مسدود کرده بود شوید به سمت راست مسیر را ادامه دهید و در انتهای راهرو با کوزه دیوار سنگی بعدی را تخریب کنید.

حال قبل از اینکه وارد اتاق شوید برگردید و در سمت چپ یک جعبه قابل حمل خواهید یافت آن را به سمت جلو ببرید و داخل اتاق شوید. در اینجا با شلیک به چفت نبردبان آن را پایین بیاورید. از آن بالا رفته و با توانایی ویژه Shoulder Bash دیوار سنگی بالا را تخریب کنید و از پشتش در صندوق Tungsten Ingot را بردارید. (در این اتاق یک دیوار چوبی است که پشتش می‌توانید کوزه آتش‌زا پیدا کنید اگر توانایی ویژه را ندارید از آنها برای تخریب دیوار استفاده کنید، فقط مراقب مارها باشید.)

حال به عقب بازگردید و وارد همان محلی شوید که در سنگی را تخریب کردید، مسیر را ادامه دهید و از پله‌ها بالا بروید و وارد اتاق بعدی شوید. در سمت راست کوزه آتش زای بعدی را بردارید از روی موانع بگذرید و خود را به سمت دیگر محل در بالا برسانید. وارد اتاق بعدی شوید. در آنجا با کوزه آتش زا در سنگی بعدی را تخریب کنید. 

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

بعد از تخریب دیوار داخل آب شیرجه بزنید و از سمت راست از شکاف بگذرید و به سمت اتاق بعدی شنا کنید و داخل شوید. مستقیم بروید و داخل شکاف دیوار شوید.  حال وارد اتاق کناری شوید. جعبه قابل حمل را تکان دهید. پشتش یک دیوار سنگی است. یا از کوزه‌های انفجاری بالای اتاق استفاده کنید یا با استفاده از توانایی ویژه Shoulder Bash دیوار سنگی را تخریب کنید و داخل شوید. در اینجا از صندوق سلاح Sagittarius Bow را بردارید. 

آیتم 11 (Tungsten Ingot)

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

این یکی از عجیب‌ترین صندوق‌های کل بازی است که در خانه‌ای که در نقشه بالا مشخص شده پیدایش خواهید کرد، این صندوق به سه کلید برای باز شدن احتیاج است که هر سه به طور عجیبی در مناطق مختلف Eurvicscire قرار دارند! این در حالی است که تنها یک Tungsten Ingot درون صندوق انتظارتان را می‌کشد. (به نوعی ارزشش را ندارد!) با این حال ما راه باز کردن آن را برایتان توضیح می‌دهیم!

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

اولین کلید را در منطقه بالا پیدا خواهید کرد. از برج بالا بروید در بالای محل و دقیقا در کنار محلی که طلسم در آنجاست یک کلید پیدا خواهید کرد.

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

دومین کلید را در بخش بالا پیدا خواهید کرد. در این منطقه محل طلسم در زیرزمین قرار دارد. درِ زیرزمین بسته است و به کلید احتیاج دارد. در نزدیکی این محل یک منطقه یخ زده وجود دارد، به آنجا بروید و به یخ‌های سست شلیک کنید تا راهِ آب باز شود و به زیرآب شیرجه بزنید و کلید را پیدا کنید. حال به سمت محل طلسم بروید و درِ زیرزمین را باز کنید و در آنجا کلید دوم را بردارید.

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

سومین کلید را در محل بالا پیدا خواهید کرد. کلید را پایین درختی که طلسم بالایش است پیدا خواهید کرد.

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Jorvik

بعد از بدست آوردن هر سه کلید به محلی که در بالا مشخص شده بروید و از صندوق Tungsten Ingot را بردارید.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است