راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : آیتم‌های مخفی منطقه Ledecestrescire

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : محل آیتم‌های مخفی منطقه Ledecestrescire

راهنمای کامل بازی Assassin’s Creed Valhalla (منوی اصلی)

آیتم1 (سپر Hrafn)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : محل آیتم‌های مخفی

در نقشه بالا می‌توانید آیتم مخفی را پیدا کنید برای ورود به ساختمان که در آن بسته است طبقه عکس پایین مسیر را بروید.(کلیک کنید تا بزرگ شود)

اول با کمک دیوار به بالای ساختمان بروید از مسیر تناب به سمت محل مشخص شده و بعد با تناب به سمت مسیر بعدی لیز بخورید.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : محل آیتم‌های مخفی

در محل که با دایره مشخص شده می‌توانید با تیر به قفل پشت در شلیک کنید تا محل باز شود. حال از در جلویی وارد شوید. در داخل ساختمان سپری را پیدا خواهید کرد.

آیتم2 (آیتم Huntsman Helm) (Book of Knowledge)

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : محل آیتم‌های مخفی

در کمپی که در عکس بالا مشخص است باید وارد شوید در اینجا دشمنان زیادی وجود دارد مواجهه با آنها طبق نوع بازی خودتان به صورت مخفیانه یا نبرد خواهد بود.

راهنمای بازی Assassins Creed Valhalla : محل آیتم‌های مخفی

باید وارد مسیر زیرزمینی شوید برای اینکار به کلید احتیاج دارید کلید را می‌توانید در انتهای ساختمانی که در عکس بالا مشخص است پیدا کنید. (V را در نزدیکی ساختمان فشار دهید تا محلش مشخص شود.)

بعد از برداشتن کلید به سمت راه زیرزمینی که با پله سفید در نقشه مشخص است بروید و در را باز کنید و وارد شوید. هم یک آیتم و هم یک Book of Knowledge در این منطقه وجود دارد.

آیتم3 (محل codex) (آیتم Hidden One Glove) (بخشی از ماموریت A brief History of Hidden ones)

آیتم3 (محل codex) (آیتم Hidden One Glove)

در منطقه‌ای که در عکس بالا مشخص است دو آیتم وجود دارد. هر دو آیتم در زیرزمین قرار دارند و رسیدن به آنها کمی مشکل است.

آیتم3 (محل codex) (آیتم Hidden One Glove)

برای دستیابی به آيتم بالایی(که مشخص است) باید محل عکس بالا را که نزدیک محل است پیدا کنید و از تیرکمان برای پایین آوردن سنگ بزرگ بالای آن و تخریب در ورودی تونل استفاده کنید. در انتهای تونل وارد سوارخ شوید، سوراخ بعدی را نیز وارد شوید. حال هم صندوق‌ را باز کنید هم نوشته‌ها را بخوانید تا یکی از Codexهای ماموریت A Brief History of the Hidden Ones را بدست بیاورید.

آیتم4 (آیتم Skadi Wrath)

آیتم4 (آیتم Skadi Wrath)

آیتم بعدی نیز در زیرزمین قرار دارد به عکس بالا بروید.

آیتم4 (آیتم Skadi Wrath)

به ساختمانی که در عکس بالا مشخص است وارد شوید.(در پشتی بعد از کشتن نگهبان باز است) این ساختمان به شدت محافظت شده است دشمنان داخل آن را نیز بکشید.

آیتم4 (آیتم Skadi Wrath)

در سمت راست از نبردبان بالا بروید در اینجا یک دیوار چوبی وجود دارد آن را تخریب کنید تا راه پله‌ای که در عکس بالا مشخص است نمایان شود، وارد آن شوید و مسیر را ادامه دهید و آیتم را از صندوق بردارید.

آیتم5 (آیتم Huntsman Cloak )

این آیتم را در مرحله The Walls of Templebrough بدست می‌آورید.(توضیحات در مرحله ذکر شده است.)

آیتم6-7 (آیتم Fyrd spear و آیتم Sepulcher Axe و Book of Knowledge)

آیتم‌های مخفی منطقه Ledecestrescire

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید یک کمپ در اینجا وجود دارد که دو آیتم –  یک Book of Knowledge  و یک Ingot و صندوق‌های معمولی در آنجا پیدا خواهید کرد.

آیتم‌های مخفی منطقه Ledecestrescire

از طریق عکس بالا به طبقه پایین بروید، در اینجا یک سوراخ وجود دارد که جعبه‌ای جلوی آن را گرفته است. جعبه را با تیر کمان تخریب کنید. در آن طرف سربازان را بکشید و مسیر را مستقیم ادامه دهید تا به یک دو راهی برسید.

اول مسیر مستقیم را بروید در سمت چپ نگهبانی وجود دارد می‌توانید با شلیک به کوزه حاوی مواد منفجره هم او را بکشید و هم دیوار پشت او را تخریب کنید. وارد سوراخ شوید به زیرآب بروید تا آیتم Fyrd spear را بدست بیاورید.

آیتم‌های مخفی منطقه Ledecestrescire

به دو راهی برگردید و اینبار به سمت راست بروید. مرد را در اتاق بکشید. در سمت چپ یک بریدگی وجود دارد واردش شوید تا به Book of Knowledge برسید.

آیتم‌های مخفی منطقه Ledecestrescire

بعد باز به اتاق برگردید در سمت راست جعبه را جابه جا کنید داخل شوید. در صندوق یک Ingot  بدست می‌آورید. به اتاق قبلی بازگردید و از پله‌ها بالا بروید تا از این محل خارج شوید. آیتم دیگر این منطقه یعنی Sepulcher Axe را در ماموریت Tilting the Balance بدست می‌آورید.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است