چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

Flyting منطقه Asgard 

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Thor صحبت کنید و قبول کنید تا با او Flyting انجام می‌دهید. برای پیروزی بر او دیالوگ‌های اولی: گزینه دوم را انتخاب کنید. دومی: گزینه اول را انتخاب کنید. سومی: گزینه دوم را انتخاب کنید تا پیروز شوید.

Ymir's Altar

در این بخش می‌خواهیم چگونگی بدست آوردن تک تک Ymir’s Tear Stoneهای منطقه Asgard را برایتان شرح دهیم. با بدست آوردن تمام این سنگ‌ها (30 تا) و رفتن پیش Ymir’s Altar می‌توانید 5 اسکیل پوینت بدست بیاورید که در طول بازی بسیار بدردتان می‌خورد. (محل Ymir’s Altar در عکس بالا مشخص است.)

Tear Stone (1-2)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به منطقه‌ای که در عکس بالا مشخص شده است بروید. در اینجا دو Tear Stone پیدا خواهید کرد. این Tear Stoneها در زیر زمین و در کنار آهنگر هستند.

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

از طریق سوراخی که در عکس بالا مشخص است به پایین محل بروید و به داخل آب بپرید. (می‌توانید محیط را بچرخید و پایین بروید و از طریق غار وارد محل شوید.)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

اولی را به راحتی پیدا خواهید کرد از سنگ‌های جلوی آهنگر بالا بروید و از درز داخل شده در آنجا از صندوق Tear Stone را بردارید. حال به سراغ بعدی می‌رویم. حال از سوراخ خارج شوید از سمت چپ بالا بروید و از نبردبان خود را به بخش بالایی این بخش برسانید. در بالا از پل بگذرید و همینطور ادامه دهید تا به چوب آویزان در هوا برسید حال در آنجا شما یک نبردبان در سمت دیگر می‌بینید با شلیک تیر به محل قرمز نبردبان (عکس بالا) آن را به پایین بیاورید از نبردبان بالا بروید و از صندوق Tear را بردارید. 

Tear Stone (3)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بروید. این Stone در درون غاری وجود دارد پس راه ورودی غار را پیدا کنید و داخل شوید. درون غار، در کنار نبردبان پایین یک محل را پیدا خواهید کرد که با کوزه آتش زا قابل تخریب است. کوزه دقیقا آنطرف رو به روی محل ورودی غار است. از آن استفاده کنید و محل سنگی را تخریب کنید و از صندوق Tear را بردارید.

Tear Stone (4)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. در آنجا در کنار ساحل در پایین صخره است. به پایین بپرید و از صندوق که زیر سایبان قرمز است Tear را بردارید.

Tear Stone (5)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. در بالای صخره یک در سنگی پیدا خواهید کرد که باید آن را تخریب کنید. با توانایی ویژه Shoulder Bash (در لینک چگونگی بدست آوردن آن توضیح داده شده است.) می‌توانید دیوار را بشکنید و به صندوق و tear دسترسی پیدا کنید.

Tear Stone (6-8)

ماموریت اصلی Well-Traveled

توضیحات در مرحله Well-Traveled آورده شده است. (در این مرحله سه Tear Stone پیدا خواهید کرد.)

Tear Stone (9)

توضیحات در مرحله Defensive Measures آورده شده است. (در این مرحله یک Tear Stone پیدا خواهید کرد.)

Tear Stone (10)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. این Tear Stone در پایین داخل یک غار است اگر با قدرتی بخواهید در سنگی را از بین ببرید کشته می‌شوید چراکه پشت در سنگی کوزه آتش‌‌زا قرار دارد. (یا می‌توانید بلافاصله خود را Heal کنید تا نمی‌رید) پس به بالای محل بروید و از درون پنجره چوبی بالای محل به کوزه قرمز رنگ درون و پشت در سنگی شلیک کنید و آن را از بین ببرید بعد وارد غار شوید و از درون صندوق Tear Stone را بردارید. 

Tear Stone (11)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در آنجا یک گوزن آبی رنگ مشاهده می‌کنید. بعد از اینکه به او برسید او شروع به حرکت می‌کند. به دنبال گوزن بروید در طول مسیر آهوی دیگر او را تعقیب می‌کند. همینطور آنها را دنبال کنید. در طول مسیر آهو و گوزن‌های بیشتری موجود را دنبال می‌کنند. همینطور مسیر را ادامه دهید تا تعداد آنها پنج‌تا شود، در آخر یک صندوق ظاهر می‌شود درون صندوق یک Tear Stone بدست خواهید آورد.

Tear Stone (12)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در اینجا در غاری که با دری سنگی محافظت شده است یک صندوق پیدا خواهید کرد. سنگ‌های روی آب را دنبال کنید تا به کوزه آتش زا برسید از آن برای نابود کردن در سنگی و رسیدن به صندوق استفاده کنید. درون صندوق یک Tear Stone پیدا خواهید کرد.

Tear Stone (13)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در آنجا جلوی آبشار به زیر آب شیرجه بزنید و از آنطرفش بیرون بیایید و صندوق را خالی کنید تا آيتم را بدست بیاورید.

Tear Stone (14)

توضیحات در مرحله Taking Root آورده شده است. (در این مرحله یک Tear Stone پیدا خواهید کرد.)

Tear Stone (15-17)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در اینجا با کمپ دشمن رو به رو می‌شوید درون این کمپ سه Tear Stone پیدا خواهید کرد. ابتدا به سراغ اولی که در نقشه علامت گذاشته شده می‌رویم.

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

در کنار این صندوق تعدادی از دشمنان وجود دارند. بعد از کشتن آنها از شکاف موجود در این قسمت به سمت دیگر بروید و در آنجا فردی که کلید دارد را بکشید (عکس بالا) بعد به پیش صندوق بازگردید و Tear Stone اول را بردارید. (دقت کنید دشمنان بعد از مدتی دوباره ظاهر خواهند شد.)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

حال به سراغ صندوق بعدی می‌رویم که در عکس بالا مشخص شده است.

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

وقتی به آن سمت رفتید از طریق شکافی که در عکس بالا مشخص است به اتاقی که صندوق در آنجاست خود را برسانید. در این اتاق جعبه‌های قابل حمل زیادی را خواهید یافت. صندوق‌های جلویی را کمی به عقب بکشید تا جا باز شود و بعد صندوق‌های پشتی را به کنار و عقب بکشید تا راه شما برای رسیدن به صندوقی که در گوشه است باز شود و از درون صندوق Tear Stone دوم را بردارید.

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

حال به سراغ آخرین Stone این بخش می‌رویم که در نقشه بالا می‌توانید آن را پیدا کنید.

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

برای دسترسی به این صندوق باید از طریق بالای ساختمان و محل چوبی وارد شوید به آنجا بروید چوب‌ها را با تیرکمان از بین ببرید و داخل اتاق پایین شوید و از صندوق Tear Stone سوم را بردارید.

Tear Stone (18)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

در محلی که در عکس بالا مشخص شده است می‌توانید این Tear Stone را بدست بیاورید.

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

این صندوق در بالای محیط قرار دارد باید ابتدا به سمت دیگر محیط و جایی که یک تناب قابل لیز خوردن وجود دارد بروید. روی تناب لیز بخورید و روی تنابی که به سمت این محل است پایین بپرید (تنابی که تزئینات قرمز رنگ دارد) و در بالای محیط از صندوق Tear Stone را بردارید.

Tear Stone (19)

Ymir's Altar

در نزدیک Ymir’s Altar شما می‌توانید یک Tear Stone پیدا کنید. در این محل یک عکس پله است که نشان از محلی زیرزمینی دارد به آنجا بروید و از درون شکاف وارد غار شوید. درون غار مه سبز رنگی مشاهده می‌کنید. T را فشار دهید و مشعل را بردارید و به درون بخار سبز بیندازید تا از بین برود. بعد داخل شوید و از بالای محیط صندوق را خالی کنید و آيتم را بردارید.

Tear Stone (20)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. این صندوق درون کلبه‌ای در بالای صخره‌ها قرار دارد. (رو به آب) از کنار صخره‌ها به سمت جلو حرکت کنید تا به کلبه برسید و صندوق را درونش پیدا خواهید کرد.

Tear Stone (21)

توضیحات در مرحله The Big Finish آورده شده است. (در این مرحله یک Tear Stone پیدا خواهید کرد.)

Tear Stone (22)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. (فقط با مرد صحبت کنید تا ماموریت فرعی تمام شود!) به سراغ عکس پله که در نقشه مشخص شده‌ بروید و داخل آب بپرید. در زیر آب شیرجه بزنید و در آنجا در چوبی را تخریب کنید و خود را به سمت دیگر برسانید.

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

از آب خارج شوید و به سمت دستگاه SunStone بروید و آن را روی وسط دستگاه رو به رو بگذارید تا راه باز شود. در اتاق بعدی SunStone را به سمت دستگاه سمت راستی تنظیم کنید. (عکس بالا) در چوبی را تخریب کنید و از صندوق Tear را بردارید.

Tear Stone (23)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در این منطقه صندوق درون کلبه‌ای است که در جلوی آن بسته است. به پشت خانه بروید و چوب آن را تخریب کنید و داخل شوید و از صندوق Tear را بردارید.

Tear Stone (24)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard 1

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در این منطقه صندوق در بالای درختی قرار دارد. برای دسترسی به  آن به سمت درختی که شاخه بلندی دارد بروید از درخت بالا رفته و روی شاخه بروید و خود را به بالای منطقه چوبی درخت کناری رسانده و از طریق تناب خود را به صندوق برسانید.

Tear Stone (25-28)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در این منطقه محافظت شده چهار Tear Stone می‌توانید بدست بیاورید. روش کشتن دشمنان به خودتان بستگی دارد.

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

اولی را در منطقه‌ای در عکس بالا پیدا خواهید کرد دشمان را بکشید و از صندوق Tear را بردارید.

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

حال در یخی که در همین محوطه قرار دارد را تخریب کنید و وارد زیرزمین شوید. از پله‌ها پایین بروید و از سرآشیبی بگذرید و به سمت زیرزمین بروید. در پایین سرآشیبی از شکاف دیوار سمت راست داخل شوید. همینطور به سمت آخر این بخش بروید و از طریق پنجره به کوزه شلیک کنید تا وسایلی که جلوی راه هستند را تخریب کنید. (عکس بالا) حال بازگردید و از شکاف خارج شوید و در انتهای مسیر به سمت راست بروید و از طریق شکاف زیرین به اتاق وارد شوید درون اتاق از صندوق دومین Tear را بردارید.

از اینجا یک کوزه آتش‌زا بردارید و از شکافی که آمدید به سمت دیگر بروید و در سنگی که در آنطرف است را با کوزه تخریب کنید و داخل شوید و از صندوق سومین Tear را بردارید.

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

از پله‌ها پایین بروید و از این منطقه خارج شوید و از سرآشیبی سر بخورید و از داربست بالا بروید. چهارمین Tear را در صندوقی در بالای برجی که در عکس بالا مشخص است پیدا خواهید کرد. باید از برج بالا بروید فقط مراقب بخش‌های یخ زده باشید و محیط برج را بچرخید تا قسمت‌های بدون یخ را بیابید و از آن بالا بروید و خود را به بالای برج و صندوق برسانید.

Tear Stone (29)

چگونگی بدست آوردن تمام Tear Stoneهای منطقه Asgard

به محل مشخص شده در نقشه بروید. در جزیره از صندوق Tear را بردارید.

Tear Stone (30)

توضیحات در مرحله Binding Fate آورده شده است. (در این مرحله یک Tear Stone پیدا خواهید کرد.)

بعد از کامل کردن هر سی Tear

Ymir's Altar

بعد از بدست آوردن تمام سی Ymir’s Tear Stoneهای منطقه Asgard، به محل مشخص شده یعنی Ymir’s Altar بروید تا 5 اسکیل پوینت بدست بیاورید.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است